Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u j e

 

R A D I O N I C U

 

RADNI ODNOSI U PRAKSI


Ponedjeljak, 8. svibnja 2017. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1

17. kat, dvorana Ouverture


Predavačice:


mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.


dr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.* prezentacije predavačica u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


Dohvati prijavni list


         Sporovi između radnika i poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa vrlo su složeni. Oni zahtijevaju, osim poznavanja radnopravnih propisa, i praćenje aktualne prakse.

         Cilj je ove radionice uputiti na te propise, praksu i na rješavanje pitanja koja nastaju u njihovoj primjeni kod plaća, godišnjih odmora i prestanka ugovora o radu.

         Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi..


Poštovani sudionici

Sporovi između radnika i poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa vrlo su složeni. Oni zahtijevaju, osim poznavanja radnopravnih propisa, i praćenje aktualne prakse.

Cilj je ove radionice uputiti na te propise, praksu i na rješavanje pitanja koja nastaju u njihovoj primjeni kod plaća, godišnjih odmora i prestanka ugovora o radu.

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.


   

Teme

AKTUALNOSTI KOD PRESTANKA UGOVORA O RADU

· Obveza podnošenja zahtjeva za zaštitu prava protiv odluke poslodavca

· Nadomještanje suglasnosti za otkaz

· Nezadovoljavanje na probnom radu kao osnova prestanka ugovora o radu

· Sporazum kao osnova prestanka ugovora o radu

· Privremena nesposobnost za rad kao osnova prestanka ugovora o radu (česta bolovanja, zloupotreba bolovanja, neobavješćivanje poslodavca o bolesti koja utječe na izvršavanje obveza iz radnog odnosa itd.)

· Korištenje dokaza za utvrđivanje povreda obveza iz radnog odnosa (zaštita privatnosti radnika)

· Dostava odluke o otkazu i tijek otkaznog roka

Mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


GODIŠNJI ODMOR, NAKNADA PLAĆE I REGRES TE NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

· Puni i razmjerni dio godišnjeg odmora; prenošenje u sljedeću godinu

· Dani koji se ne uračunavaju u godišnji odmor

· Što ulazi u tromjesečni prosjek radi određivanja visine naknade plaće za godišnji odmor

· Regres - pravo radnika i porezno određenje

· Kada radnik ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor

Dr. sc. Marija Zuber, dipl. oec.,

savjetnica - urednica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika


PRAVO RADNIKA NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE, NAKNADU TROŠKOVA I DRUGE PRIMITKE IZ RADNOG ODNOSA

· Sastavni dijelovi plaće

· Određivanje visine naknade plaće

· Isprave o plaći i naknadi plaće

· Neisplata plaće i obveze poslodavca

· Naknada troškova i drugi primici - pravo radnika i porezno određenje

Dr. sc. Marija Zuber, dipl. oec.,

savjetnica - urednica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

 


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavačica u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb, što bi predavačicama omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 860 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5704-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

Dohvati prijavni list


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.