Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u j e

 

R A D I O N I C U

 

AKTUALNOSTI U POSTUPKU OVRHE RADI

NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE


Četvrtak, 1. lipnja 2017. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 

Predavačice:


VINKA ILAK, dipl. iur.,

savjetnik Uprave FINA-e

 

JOŽICA MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.,

javna bilježnica u Zagrebu

 

MARIJA PEZELJ, dipl. iur.,

voditelj Centra za provedbu ovrhe na nekretninama i

pokretninama FINA-e


* prezentacije predavačica *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i danih odgovora s radionice *


Dohvati prijavni list


Poštovani sudionici

Na radionici će se obraditi praktična primjena ovršnih propisa kojima se uređuje postupak ovrhe radi naplate novčane tražbine, kao i problematika vezana za njih.

Radionica je namijenjena odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu, ustanovama i sindikatima, državnim odvjetnicima, sucima, javnim bilježnicima i drugima.

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.


   

Teme

PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

·Novosti u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

·De lege ferenda - prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona

·Nepodobne osnove za plaćanje - nedostaci u ovršnim ispravama i njihov utjecaj na mogućnost provedbe ovrhe

·Subjektivna preinaka - promjena ovrhovoditelja ili ovršenika tijekom izvansudske ovrhe

Vinka Ilak, dipl. iur.


ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA

·Postupak provedbe elektroničke javne dražbe

·Uloga Financijske agencije u postupku

·Tijek postupka pred Financijskom agencijom

·Aplikacije Javna objava i Očevidnik nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

·Servis e-Dražba i postupak predaje ponude

Marija Pezelj, dipl. iur.


OVRŠNI ZAKON I JAVNI BILJEŽNICI

·Zadužnica, bjanko zadužnica i suglasnost o zapljeni primanja, prijedlozi izmjena Ovršnog zakona 2017.

·Ovrha na temelju vjerodostojne isprave, prijedlozi izmjena Ovršnog zakona 2017.

·Presude Suda Europske unije – rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Jožica Matko-Ruždjak, dipl. iur.


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavačica te pisani pregled svih postavljenih pitanja i danih odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb, što bi predavačicama omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.


   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 890 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5705-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

Dohvati prijavni list


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.