Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU

 

RADNO, NEIMOVINSKO ODŠTETNO I PARNIČNO PRAVO

U SUDSKOJ PRAKSI

 

Srijeda, 17. veljače 2016. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24

 

Predavači:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


Raspored rada


Preuzimanje prijavnice


Poštovani sudionici

Iako nije formalni izvor prava, sudska praksa izrazito je bitna za pravnu struku u Republici Hrvatskoj jer odražava stajališta sudova o važnim pitanjima iz gotovo svih područja prava. Na ovoj ćemo radionici dati prikaz najinteresantnijeg dijela sudske prakse iz radnog, neimovinskog odštetnog i parničnog prava te porazgovarati o aktualnim problemima.

Radionica je namijenjena odvjetnicima, sucima, državnim odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i osiguranju te svima ostalima koji se bave ovim temama.


   

Teme

Prestanak ugovora o radu i ostvarivanje prava iz radnog prava - sudska praksa i novine

Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Neimovinska šteta u sudskoj praksi

Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu


Bitne povrede odredaba parničnog postupka u sudskoj praksi

Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901; 4611 900 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, što bi predavačima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 850 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5601-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.
Dohvat prijavnice


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.