Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU:

 

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

U SUDSKOJ PRAKSI

 

Utorak, 26. travnja 2016. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Predavači:

Dr.sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.

DAMIR KONTREC, dipl. iur.

 

* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


Preuzimanje prijavnice


Poštovani sudionici

Iako nije formalni izvor prava, sudska praksa izrazito je bitna za pravnu struku u Republici Hrvatskoj jer odražava stajališta sudova o važnim pitanjima iz gotovo svih područja prava. Na ovoj ćemo radionici dati prikaz najinteresantnijeg dijela sudske prakse iz stvarnog i zemljišnoknjižnog prava te porazgovarati o aktualnim problemima.

Radionica je namijenjena odvjetnicima, sucima, državnim odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima u gospodarstvu i osiguranju te svima ostalima koji se bave ovim temama.


   

Teme

dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINA TEMELJEM PRAVNOG POSLA I TEMELJEM ZAKONA

·      Kupoprodaja tuđe nekretnine

·      Višestruko otuđenje nekretnina

·      Nedostatak forme ugovora o kupoprodaji nekretnine

·      Pobojni, ništetni i nepostojeći ugovor o kupoprodaji nekretnine

·      Načelo povjerenja u zemljišne knjige istjecanje prava vlasništva nekretnine

·      Stjecanje prava vlasništva nekretnine na temelju OGZ, ZOVO i ZV

·      Stjecanje prava vlasništva nekretnina temeljem dosjelosti

·      Stjecanje prava vlasništva nekretnina temeljem posebnih zakona (šume i šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javna dobra u općoj uporabi)Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO U SUDSKOJ PRAKSI

·       Postupanje zemljišnoknjižnog suda prema odredbi čl. 108. ZZK

·      Uredan i potpun prijedlog za upis

·      Upis cesta u zemljišne knjige

·      Zabilježba spora i zabilježba pokretanja postupka

·      Pojedinačni ispravni postupak u praksi

·      Osnivanje, obnova i dopuna zemljišne knjige i koja je svrha provođenja tih postupaka


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901; ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, što bi predavačima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 850 kuna .

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR08 2360 0001 1012 7469 1, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5602-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.