Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU PRAVNIH OSOBA JAVNOG PRAVAčetvrtak, 14. lipnja 2012. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

  

POPUST ZA UPLATE DO 25.5.2012.PREDAVAČI:

 

Zlata Hrvoj-Šipek, dipl. iur.,

zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i

voditeljica Građansko-upravnog odjela DORH-a


mr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Boris Koketi, dipl. iur.,

zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske


Desanka Sarvan, dipl. iur.,

pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika u 8,00 sati

 


Letak s prijavnicom (.pdf)


   

POŠTOVANI!

            U vlasništvu države i jedinica lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj nalazi se izuzetno mnogo nekretnina koje predstavljaju neprocjenjivu vrijednost za njene građane, s jedne strane i istodobno ogroman potencijal za gospodarski razvoj zemlje kroz investicije i ulaganje stranog kapitala, s druge strane. Raspolaganje tim nekretninama regulirano je velikim brojem različitih propisa i dano je u nadležnost različitih tijela i pravnih osoba. Zato je za svakog poduzetnika, investitora pa i građanina izuzetno važno poznavanje tih propisa.

            Cilj je ovog seminara uputiti na propise koji reguliraju raspolaganje nekretninama u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne samouprave, tijela i pravnih osoba koje su ovlaštene njima raspolagati.

            Seminar je namijenjen državnim odvjetnicima, odvjetnicima, sucima, pravnicima u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave kao i poduzetnicima i potencijalnim investitorima koji se svakodnevno u svom radu bave tom problematikom.


   

UVODNE TEME


Raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH  s posebnim osvrtom na Zakon o upravljanju državnom imovinom – Boris Koketi, dipl. iur.Raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH sukladno posebnim propisima (primjerice šume i šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, zakup i prodaja poslovnog prostora) – Zlata Hrvoj-Šipek, dipl. iur.Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave te pravnih osoba u njihovom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu (ustanove, komunalna trgovačka društva i drugo) – Desanka Sarvan, dipl. iur.Raspolaganje nekretninama u pravnom statusu javnog dobra u općoj uporabi (ceste, javno vodno dobro, željeznice) – mr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur.   

PISANI MATERIJAL

 

Pisani materijal skripta u kojima su obrađene teme iz uvodnih izlaganja.

    

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

       

       Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

1.   Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 902, 46 11 901, 46 11 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr

 

2.   Naknada za seminar i radni materijal iznosi 990 kn za uplate do 25.5.2012., a nakon tog datuma (od 26.5.2012.) 1.190 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o.o, Zagreb, s pozivom na broj 5203-xxx (xxx je Vaš OIB). U iznos naknade uključen je PDV.

Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i gotovinom.

 

3.   Sudionici savjetovanja seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.