Katalog izdanja               PRIJAVNI LIST "UPRAVA"                   NARUDŽBENICA

 

10% POPUSTA ZA KNJIGE PREUZETE U ORGANIZATORU d.o.o.

Navedeni popust ne vrijedi za već snižena izdanja.
--------------------------------------------------------------------------------------------

NAJNOVIJE U IZDANJU ORGANIZATORA


GODIŠNJAK 25

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2018.)

 


*37 radova iz područja europskog, ustavnog,međunarodnog privatnog, građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog, ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi*


Meki uvez, 568 stranice, 735 kuna


NOVO U IZDANJU ORGANIZATORA


Ivica Crnić

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018.

i dodatnom sudskom praksom

Sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, lipanj 2018.Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava

oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o

izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo

pojmova na preko 120 stranica.


Tvrdi uvez: 2468 stranica,

Cijena: 990 kuna.


Sadržaj


AKTUALNA  IZDANJA:


 

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

s abecednim kazalom pojmova

 

Prilozi:

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog

obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

 

(2017.)Tvrdi uvez, 706 stranica

245 kn


sadržaj (.pdf)


AKTUALNA  IZDANJA:

 

Mladen Žuvela

VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o zemljišnim knjigama


Četvrto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

(2014.)
Sadržaj