Aktualna savjetovanja

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - Zagreb, srijeda, 11. rujna 2019. u 10 sati, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1"AKTUALNOSTI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE” - 17. i 18. listopada 2019. Opatija, Grand hotel Adriatic