890 stranica

735,00 kn   

Teme i predavači1.


2.


3.


4.

5.

6.


7.


8.


9.


10.


11.


Jamstvo prava vlasništva u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava - prof. dr. sc. Aldo Radolović, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske

Skupno vlasništvo - posebno o zajedničkoj pričuvi - dr. sc. Hrvoje Kačer, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Vlasništvo "turističkog zemljišta" - de lege lata i de lege ferenda - Desanka Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije

Odgovornost za drugoga - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Solidarne obveze - dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Trgovački ugovori i trgovci u Zakonu o obveznim odnosima  - mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Aktualnosti radnih odnosa - gospodarska kriza i položaj stranaka ugovora o radu - Darko Milković, dipl. iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

Zahtjev za mirno rješenje spora prema državi, osiguratelju, poslodavcu i nakladniku - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

Razvrgnuće suvlasništva na nekretninama - mr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Temeljne odrednice novoga Zakona o općem upravnom postupku - dr. sc. Dragan Medvedović, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini

Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu pričinjenu društvu i vjerovnicima društva - akademik Jakša Barbić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini


   

Teme i autori priopćenja1.

2.3.

4.

5.

6.

7.

8.


9.

10.

11.


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


19.

20.

21.

22.


23.

24.

25.

26.

27.


Ustavnosudska ocjena ugovorne kazne kod ugovora o parkiranju  (Renata Gerkman Rudec)

Prvenstveni red stvarnopravnih osiguranja na pokretninama i njegov odraz na ostvarenje prava na namirenje vjerovnika prema Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina (Gabrijela Mihelčić - Gorana Žurić)

Imisije - prekomjerna buka susjeda (Danijela Romić)

Načelo specijaliteta (određenosti) i hipoteka (Bruno Ružička)

Nova definicija i povrat građevinskog zemljišta (Robert Peček)

Uzdržavanje bračnog druga (Zinka Bulka)

Vraćanje stečenog bez osnove (Alen Golub)

Naknada štete nastale terorističkim aktima na privremeno okupiranim područjima RH (Zrinko Zrilić)

Akreditivi - ZOO i UCP 600 (Jelena Čuveljak)

Odgovornost za štetu u djelatnosti lovstva (Berislav Matijević)

Građanskopravna odgovornost novinara za počinjenu štetu zbog objavljene informacije u mediju (Nikola Opatić)

Namet (modus) (Petar Radošević)

Tužbeni zahtjev u slučaju ništetnosti i pobojnosti (Dražen Jerković)

Odgovornost specijalizanta za počinjenu liječničku grešku (Blanka Kačer)

Pravo intelektualnog vlasništva u kontekstu europskog prava konkurencije (Dragan Zlatović)

Tajno trgovačko društvo (Zorislav Kaleb)

GLOBAL JOBS PACT - odgovor svijeta rada na posljedice recesije (Bruno Moslavac)

Izvanredni otkaz ugovora o radu - izvanredni otkaz izjavljen poslodavcu od strane radnika (Sanja Marković)

Konvencija MOR-a broj 186 o radu pomoraca (2006) (Marinko Đ. Učur)

Složeno rješenje u upravnom postupku (Vanja Seršić)

Novela etičkog kodeksa državnih službenika (Željko Vojković)

Pokretanje upravnog spora protiv rješenja drugostupanjskog upravnog tijela kojim je poništeno rješenje prvostupanjskog upravnog tijela i predmet vraćen na ponovni postupak (Ivan Kaladić)

Elektronička pošta u uredskom poslovanju (dr. sc. Goran Vojković)

Odnos članka 186.a i članka 324. Zakona o parničnom postupku (Jakob Nakić)

Inicijativa za prikupljanje procesnog materijala u parničnom postupku (Darko Lupi)

Fikcije i njihova uloga u usklađivanju stvarnosti s pravnim interesima (Dinko Jakelić)

Ovršno pravo - prodaja (napuštenih) plovila (Damir Majstorović)