Održan je

 

S E M I N A R
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

U PRAKSI
ZAGREB, utorak, 21. travnja 2009.

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2
PREDAVAČI:

 

mr. sc. ANDRIJA ERAKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH

 

VESNA BULJAN, dipl. iur.,

sutkinja Visokog trgovačkog suda RH

 

dr. sc. ZVONIMIR SLAKOPER, dipl. iur.,

redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Rijeci

 

mr. DARKO TEREK, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

 

mr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica - urednica u RiF-uPočetak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati   

       POŠTOVANI SUDIONICI!

 

       Tema ovoga seminara jest praktična primjena Zakona o trgovačkim društvima i njegova povezanost s drugim zakonima u praksi kao što su: Zakon o sudskom registru, Zakon o radu, Zakon o parničnom postupku, Zakon o računovodstvu.

 

       Predavači će u svojim izlaganjima uputiti na važne aktualne teme iz primjene navedenih zakona. Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika.


   

Teme i predavači

Mr. sc. MARIJA ZUBER, savjetnica - urednica u RiF-u


Utvrđivanje financijskih izvješća i raspodjela dobiti:
- postupak i ovlašteni organi

- postupak ispitivanja i izvješće revizora

- podaci koji se javno objavljuju

- raspodjela i isplata dobiti, obvezne rezerve


Mr. DARKO TEREK, odvjetnik u Zagrebu


Raspolaganje poslovnim udjelima i vođenje knjige poslovnih udjela
- pojam poslovnog udjela

- raspolaganje poslovnim udjelom

- knjiga poslovnih udjela, sadržaj i način vođenja

- odgovornost članova uprave za štetu zbog netočnog upisa u knjigu

- prekršajna odgovornost zbog knjige poslovnih udjelaČlanovi uprave - radnopravni status i odgovornost
- radnopravni status članova uprave

- članovi uprave - stranci

- članovi uprave - umirovljenici

- tzv. menadžerski ugovor članova uprave

- dužna pozornost i odgovornost članova uprave

- odgovornost za štetu zbog iskorištavanja utjecaja u društvu

- kaznena djela članova uprave po ZTD-u


Mr. sc. ANDRIJA ERAKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine:
- razlozi ništavosti i pobojnosti (razlika između ništavosti i pobojnosti)

- posljedice ništavosti i pobojnosti

- ovlaštenje za pobijanje

- tužba za pobijanje

- utvrđivanje vrijednosti predmeta spora

- učinak pobijanjaOdredbe ZTD-a koje uređuju određena pitanja parničnog postupka:
- nadležnost trgovačkih sudova

- oduzimanje ovlasti za vođenje poslova i za zastupanje

- odluka suda o upisu u sudski registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništavosti

- tužba za utvrđenje ništavosti društva spor o istupanju i isključenju člana iz društva s

  ograničenom odgovornošću

- spor o istupanju i isključenju člana iz društva s ograničenom odgovornošću


Dr. sc. ZVONIMIR SLAKOPER, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Rijeci


Izabrana sredstva zaštite imovine u društvima kapitala:
- zajam kojim se u društvima kapitala nadomješta kapital

- nedopuštena primanja

- stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih udjela

- odgovornost za uplatu temeljnih uloga


VESNA BULJAN, dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske


Odredbe ZTD-a koje uređuju određena pitanja upisa u sudski registar: 
- odredbe ZTD-a koje uređuju temeljna pitanja i načela sudskog registra (predmet upisa,

  način upisa, prijava za upis, objava upisa, načela upisa u sudski registar, učinak upisa)

- sadržaj prijave za pojedini upis, prilozi uz prijavu, osobe ovlaštene za podnošenje

  prijave po odredbama ZTD-a

- kratki osvrt na neka pitanja upisa podataka u sudski registar po Zakonu o sudskom

  registru i valjane objave podataka
   

Pisani materijal


Sudionici seminara dobit će knjigu KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA autora Andrije Erakovića koja je objavljena u biblioteci Pravo pod brojem 57.Knjiga sadrži:

- autorski pročišćeni tekst Zakona o   trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99,

121/99, 52/00, 118/03, 107/07) na snazi od 1. travnja 2008.,

- komentare i napomene uz članke,

- opsežnu sudsku praksu i

- abecedno kazalo pojmova
Opsega je 870 stranica.   

Odgovori na pitanja

              Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Dakako, sudionici će pitanja moći postavljati i na seminaru.

              Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr ili na faks: 01/46 11 902; 46 11 901 ili 46 11 900.


   

Prijave, naknada, obavijest

 

              1. Prijave se šalju na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

 

              Prijavnica u pdf-u 


              2. Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.260,00 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o. s pozivom na broj 5902-xxx (xxx je Vaš matični, porezni broj). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i čekom građana ili gotovinom.

 

               3. Sudionici seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se

Organizatoru d.o.o.