N A C R T

 

Organizator d.o.o., Zagreb

 

priređuje

 

S E M I N A R

 

AKTUALNOSTI U

PARNIČNOM POSTUPKU

 

 

ZAGREB, četvrtak, 19. ožujka 2009.

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 

 

PREDAVAČI:

 

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

dr. sc. IVO GRBIN, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH u mirovini

BRANKO HRVATIN, dipl. iur.,

predsjednik Vrhovnog suda RH

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH

 

 

Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati

 

 

 

 

 

 

 

POŠTOVANI SUDIONICI!

 

Pravnici u gospodarstvu, odvjetnici, suci, državni odvjetnici i drugi svakodnevno primjenjuju Zakon o parničnom postupku (NN, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08. i 123/08. – ispr.). Riječ je o dinamičnoj pravnoj materiji koja je često i predmet tumačenja kroz sudske odluke.

 

Predavači će u uvodnim izlaganjima uputiti na važne, aktualne teme iz primjene Zakona o parničnom postupku. Posebno će se osvrnuti na bitne novine i dvojbe koje nastaju u primjeni izmijenjenog i dopunjenog ZPP-a koji je na snazi od 1. listopada 2008.

 

TEME

 

U uvodnim izlaganjima referenata posebno će biti riječi o temama koje su aktualne u sudskoj praksi.

 

• Opći pregled izmjena i dopuna ZPP-a iz listopada 2008. s posebnim osvrtom na pitanja nadležnosti sudova - dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.

 

Novosti u propisima o dostavi - ĐURO SESSA, dipl. iur.

 

  Promjene u režimu podnošenja žalbe i odlučivanja o žalbi prema noveli ZPP-a iz 2008. te postupak u sporovima iz radnih odnosa - DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.

 

  Novo uređenje revizije u parničnom postupku - BRANKO HRVATIN, dipl. iur.

 

  Promjene propisa u odnosu na sporove male vrijednosti i zahtjev za mirno rješenje spora prema državi (čl. 186.a ZPP-a) odnosno osiguratelju - IVICA CRNIĆ, dipl. iur.

 

  Vrijednost predmeta spora te troškovi parničnog postupka - dr. sc. IVO GRBIN, dipl. iur.

 

PISANI MATERIJALI

 

Svaki sudionik seminara dobit će skripta u kojima su obrađene teme iz uvodnih izlaganja.

 

٭Posebna ponuda٭

 

Sudionicima seminara koji, uz skripta koja će dobiti, žele kupiti knjigu PARNIČNI POSTUPAK I NAKNADA ŠTETE autora Ivice Crnića, objavljenoj u biblioteci Pravne teme, odobravamo 20% popusta (127 kn umjesto 159 kn). Ljubazno molimo sudionike da u tom slučaju na prijavnici za seminar zaokruže opciju b).

 

Knjiga sadrži više stotina sudskih odluka s uvodnim napomenama i poveznicama među institutima te primjere tužbe i presude suda prvog stupnja u parnici za naknadu neimovinske štete. Sudska praksa prikazana je u skladu s redoslijedom instituta u Zakonu o parničnom postupku što čitatelju olakšava snalaženje u materiji i korištenje tog priručnika.

 

     

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

 

Iskustvo s obzirom na teme ovog seminara govori da sudionici postavljaju brojna, pravno vrlo složena pitanja. Kako bi se omogućili što kvalitetniji i potpuniji odgovori, molimo Vas da pitanja dostavite unaprijed Organizatoru d.o.o. mailom, faksom ili poštom (vidi podatke u nastavku obavijesti). Pitanja se mogu uputiti i anonimno, nezavisno od prijave.

Dakako, sudionici će pitanja moći postavljati i u tijeku seminara.

 

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

1. Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

2. Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.070,00 kn, odnosno 1.197,00 kn ukoliko želite i knjigu “Parnični postupak i naknada štete“ Ivice Crnića. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o. s pozivom na broj 5901-xxx (xxx je Vaš matični, porezni broj). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i čekom građana ili gotovinom.

3. Sudionici seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se

Organizatoru d.o.o.