HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

najavljuje

 

XXXVII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Četvrtak i petak, 13. i 14. listopada 2022.

Opatija, Grand Hotel Adriatic


Kotizacija uključuje 8 predavanja i 2 radionice (svaka u svom terminu),

opsežan zbornik radova i ostali radni materijal

 

Prijavni list Opatija


TEME I PREDAVAČI


1.

Novela ZPP-a – opći pregled, Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

2.

Iznenađujuća presuda i revizija, dr. sc. Marko Bratković, dipl. iur., docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

3.

Ogledni postupak, Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

4.

Novine u trgovačkom i stečajnom pravu, Igor Periša, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

5.

Cesija kod potrošačkih ugovora, mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH i dr. sc. Petar Miladin, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

6.

Prekomjerni teret i odgovornost države za štetu, Goranka Barać-Ručević, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda RH

7.

Odgovornost države za štetu i kazneni postupak – de lege lata i de lege ferenda, dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

8.

Prilagodba (hrvatskog) autorskopravnog zakonodavstva jedinstvenom digitalnom tržištu s osvrtom na Ustav RH, dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu i dr. sc. Dino Gliha, mag. iur., odvjetnik u ZagrebuRADIONICE


a)

Zemljišnoknjižno pravo – Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH

b)

Radno pravo – Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH
ZBORNIK RADOVA

   Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 29 - opsežnom zborniku radova sa, koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

  


POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJA

Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja.

Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.

Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, na adresu: organizatordoo@gmail.com s napomenom “za Opatiju 2022.”, najkasnije do 10. kolovoza 2022. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 29. Priopćenja ne mogu biti pisana u koautorstvu.

OSTALE INFORMACIJEPrijave se šalju na organizatordoo@gmail.com ili na faks 01/46 11 901.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 29 i ostali radni materijal iznosi 1.960 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5204-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

                     

Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand Hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj


Prijavni list Opatija


D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.  

sudac VSRH  


Predsjednik Organizacijskog odbora

Damir Kontrec, mag. iur.,

sudac VSRH