O N L I N E   R A D I O N I C A

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

U PRAKSI VRHOVNOG SUDA RH

(nakon novela iz 2013. i 2019.)


Četvrtak, 10. veljače 2022. u 10 sati

 

Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i zvučnikom ili slušalicama.

Detaljne upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.


Predavač:

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


* prezentacija predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Parnični postupak u praksi Ivice Crnića (uz nadoplatu) *


Prijavni list preuzmite ovdje

 

   

Teme

O dopuštenim pitanjima postupovnopravne naravi (od 1. rujna 2019. i nadalje) i razlozima važnosti koji su doveli do intervencije VSRH-a u konkretnim predmetima


Pregled svih postupovnih pravnih pitanja u odnosu na koja su dopuštene revizije

(od 1. rujna 2019. i nadalje):

- prethodno pitanje (vezanost suda odlukom nadležnog upravnog tijela i dr.)

- izuzeće suca

- stranke u parničnom postupku

- dopuna ili ispravak tužbe

- dostava elektroničkim putem (dani kada sud ne radi)

- troškovi postupka - sporna pitanja

- primjena čl. 186.a ZPP-a (uz prikaz dosadašnje prakse VSRH-a)

- tužba na utvrđenje

- stupnjevita tužba

- zastoj postupka

- povlačenje i preinaka tužbe

- primjena čl. 195. ZPP-a

- teret dokazivanja

- javna isprava

- prigovor lošeg vođenja parnice

- nove činjenice i dokazi

- pravomoćno presuđena stvar

- sporna pitanja u primjeni čl. 373.a ZPP-a

- bitne povrede odredaba parničnog postupka

- primjena čl. 502.c ZPP-a


Revizije po dopuštenju - pregled dosadašnje prakse VSRH-a u odnosu na dopuštena postupovnopravna pitanja i odgovori koje je u tim odlukama dao VSRH


Pregled najnovijih pravnih shvaćanja VSRH-a uz komentar   

Materijali

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentaciju predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Uz nadoplatu radni materijal je i knjiga Ivice Crnića Parnični postupak u praksi, četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2021. U odnosu na prethodno izdanje iz davne 2006. knjiga je opsežnija za 348 stranica i usklađena je s izmjenama ZPP-a iz 2019. i izmjenama Sudskog poslovnika iz 2020. te sadržava 244 primjera podnesaka stranaka, osobito tužbi i revizija,

i primjera odluka sudova s napomenama, sudskom praksom, abecednim kazalom pojmova

i prilozima (izvadci iz Sudskog poslovnika, Orijentacijski kriteriji za utvrđivanje pravične novčane naknade nematerijalne štete, Odlučivanje o troškovima postupka kad su stranke djelomično uspjele u parnici).Primjer jedne tužbe i presude pogledajte ovdje

 

Opseg: 1136 stranica, cijena: 790 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 20% i iznosi 632 kune.

 

Sadržaj i predgovor knjige pročitajte na: sadržaj


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com ili na faks: 01/4611 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 790 kuna.


Za dodatni radni materijal, knjigu Parnični postupak u praksi, kotizacija se uvećava za 632 kn te iznosi 1.422 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5201-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Prijavni list preuzmite ovdje

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.