Pozivamo Vas na


O N L I N E   R A D I O N I C U

 

HRVATSKI GRAĐANSKOPRAVNI POSTUPCI

I PRIMJENA IZABRANE PRAKSE

EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

I SUDA EU-a

 

Četvrtak, 10. lipnja 2021. u 10 sati

(Predviđeno trajanje radionice je oko 4 sata.)


Za sudjelovanje je potrebno imati računalo

(laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i dobrim zvučnikom.

Detaljne upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

Predavačica:

 

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


PRIJAVNI LIST EUROPSKO


* prezentacija predavačice u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Ustav RH u praksi (uz nadoplatu) *


 


Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravna stečevina EU-a već su godinama sastavni dio našeg pravnog sustava. Upravo zbog toga stranke sudskih postupaka kao i hrvatski suci sve se više pozivaju na europsko pravo.

Na ovoj će radionici sutkinja Iris Gović Penić prikazati praksu europskih sudova koja je primjenjiva u građanskoj sferi sudovanja pred domaćim sudovima. Bit će dan prikaz mnogih predmeta europskih sudova u kojima su iznesena pravna shvaćanja temeljem kojih se tumači ili bi se moralo tumačiti domaće pravo.

Naime, upoznavanje s praksom europskih sudova važno je kako za stranke odnosno njihove punomoćnike koji trebaju sugerirati sudovima što je i kako od prakse europskih sudova primjenjivo u tumačenju domaćeg prava, tako i za suce koji su odgovorni za

primjenu te prakse.Teme

- pravo na vraćanje stečenog bez osnove u praksi ESLJP-a i praksi domaćih sudova (vraćanje stečenog nakon oduzimanja učinaka pravomoćnoj i ovršnoj odluci - predmeti Salomun protiv RH, Čakarević protiv RH, Romeva protiv Sjeverne Makedonije, Davydov protiv Rusije...)

- pravo na pristup sudu u praksi ESLJP-a i domaćih sudova - snošenje troškova postupka, odbacivanje revizije, odbacivanje tužbe i/ili prijedloga, tumačenje zastare (usklađivanje tužbenog zahtjeva s novim Orijentacijskim kriterijima VSRH-a), datum sudskog raskida ugovora o radu, proglašenje sudova nenadležnima...

- pravo na pravnu sigurnost u praksi ESLJP-a i domaćih sudova (promjena sudske prakse, promjena propisa, tumačenje propisa...)

- pravo na nezavisnost i nepristranost u suđenju u praksi ESLJP-a i domaćih sudova

- miješanje u mirno uživanje prava vlasništva u praksi ESLJP-a i domaćih sudova u pogledu mirovine, socijalne naknade, društvenog vlasništva na nekretninama...

- zaštita privatnog i obiteljskog života u praksi ESLJP-a i domaćih sudova (zaštita privatnog života, uključujući i zaštitu privatnog života radnika, zaštita obiteljskog života, zaštita prava na dom, zaštita prava na dopisivanje...)

- sloboda izražavanja u praksi ESLJP-a i domaćih sudova (osuda za klevetu, nalaganje isplate naknade štete zbog povrede prava osobnosti, sankcioniranje radnika zbog korištenja prava na slobodu izražavanja...)

- utjecaj odluka ESLJP-a na postupke pred domaćim sudovima (ponavljanje postupka, revizija, neprimjena prakse ESLJP-a kao pogrešna primjena materijalnog prava, primjeri odluka u kojima je dozvoljeno podnošenje revizije zbog neprimjene prakse ESLJP-a) 

- pravo na godišnji odmor u praksi Suda EU (prenošenje godišnjeg odmora i nakon 1. lipnja sljedeće godine, naknada za neiskorišteni godišnji odmor za vrijeme vođenja spora o dopuštenosti otkaza, kumuliranje neiskorištenog godišnjeg odmora iz nekoliko godina)

- probni rad u praksi Suda EU i što se mora mijenjati u domaćem pravnom sustavu

- zloupotreba ugovora o radu na određeno vrijeme u praksi Suda EU

- prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca u praksi Suda EU

- obveza nacionalnog suda da postavi Sudu EU prethodno pitanje i praksa ESLJP-a te Ustavnog suda RH o posljedicama “ignoriranja” prijedloga stranke da nacionalni sud postavi prethodno pitanje

- diskriminacija u praksi ESLJP-a i Suda EU-a...   

Materijali

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentaciju sutkinje Gović Penić u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Uz nadoplatu, i poseban popust od 25% samo za sudionike radionice, radni materijal može biti i knjiga Ivice Crnića Ustav Republike Hrvatske u praksi. Ta knjiga obuhvaća i praksu Ustavnog suda Republike koja se odnosi na brojne teme ove radionice.


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI

Knjiga sadržava članke Ustava povezane s opsežnom sudskom praksom, koja praktično oslikava primjenu Ustava ne samo pred Ustavnim sudom, već i svim drugim sudovima i javnopravnim tijelima, pa i u području parničnog postupka. Sam tekst Ustava tek je neznatan dio knjige jer uz članke Ustava autor daje detaljna objašnjenja i predstavlja mnogobrojne važne sudske odluke vezane uz pojedini članak. Kod članaka koji imaju iznimno puno sudskih odluka, autor je odluke sudova tematski grupirao kako bi čitatelji lakše našli upravo onu odluku koja ih zanima. Također, iako sami članci Ustava nemaju naslov, autor im je, radi lakšeg snalaženja u knjizi, dao naslove. Na kraju knjige nalazi se opsežno abecedno kazalo pojmova na 62 stranice uz pomoć kojeg ćete lako naći traženi članak Ustava ili sudsku odluku vezanu uz Vama bitnu problematiku.


Opseg: 1220 stranica, cijena: 640 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 25% i iznosi 480 kuna.

Sadržaj i predgovor knjige pročitajte na: Ustav RH u praksi - sadržaj.   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com ili na faks: 01/4611 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 690 kuna. Za dodatni radni materijal, knjigu Ustav Republike Hrvatske u praksi, kotizacija se uvećava za 480 kn te iznosi 1.170 kn.


Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5105-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Prijavni list preuzmite na: PRIJAVNI LIST EUROPSKO

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.