povodom izlaska iz tiska novog izdanja knjige Ivice Crnića

 

PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI


pozivamo Vas na


O N L I N E   R A D I O N I C U


AKTUALNOSTI U PRIMJENI

ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

 

Četvrtak, 22. travnja 2021. u 10 sati

(Predviđeno trajanje radionice je oko 4 sata.)


Za sudjelovanje je potrebno imati računalo

(laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i dobrim zvučnikom.

Detaljne upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

Predavači:

 

IVICA CRNIĆ, dipl. iur. i

 

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

 

PRIJAVNI LIST ZPP


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjige Ivice Crnića (uz nadoplatu) *

 

   

Teme

Postupovna i materijalnopravna pitanja u odnosu na koja je VSRH dopustio revizije i odlučio intervenirati (pregled svih pravnih pitanja od rujna 2019. do travnja 2021.) - s prigodnim komentarom

Aktualna praksa iz revizijskih odluka donesenih u primjeni odredbi o novoj reviziji po dopuštenju - čl. 382. ZPP-a

Odluke VSRH donesene u oglednom postupku radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava - čl. 502.i ZPP-a

Suparničari i sudjelovanje trećih osoba u parnici - sporna pravna pitanja i odgovori iz sudske prakse:

- suparničarstvo i novela ZID ZPP/19

- materijalno i formalno, eventualno (supsidijarno) suparničarstvo, jedinstveno i nužno      suparničarstvo

- suparničari iz izlučne tužbe, suparničarstvo između dužnika i jamca te suparničari iz tužbe glavnog miješanja

- obični umješač i umješač s položajem jedinstvenog suparničara i način njihova sudjelovanja u parnici

Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Zašto i kako koristiti Ustav Republike Hrvatske u parničnom postupku

Uvodne napomene

Neki ustavnopravni standardi suđenja primijenjeni na parnični postupak

- nužnost argumenta zdravog razuma

- zabrana arbitrarnosti odnosno samovolje sudova pri odlučivanju

- pravo na razumno obrazloženu odluku suda

- neprihvatljivost nefleksibilne, mehaničke i slijepe primjena prava

- neprihvatljivost birokratskog “rješavanja” spornih situacija i pretjeranog (ekscesivnog) formalizama u odlučivanju

- stvaranje ustaljene, stabilne i dosljedne prakse

Neki drugi ustavnopravni standardi pravičnog suđenja i jednakosti svih pred zakonom i sudovima

Pravo na učinkovit pravni lijek

O novostima u Sudskom poslovniku pri pisanom sastavljanju sudskih odluka

Ivica Crnić, dipl. iur.


   

Materijali

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentaciju predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Uz nadoplatu, uz poseban popust samo za sudionike radionice, radni materijal mogu biti knjige Ivice Crnića:


PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI, travanj 2021.

Riječ je o posve novoj knjizi čije je zadnje izdanje iz 2006. odavno rasprodano. Novo, četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje opsežnije je za 348 stranica, usklađeno je s izmjenama ZPP-a iz 2019. i izmjenama Sudskog poslovnika iz 2020. te sadržava 244 primjera podnesaka stranaka, osobito tužbi i revizija, i primjeri odluka sudova s napomenama, sudskom praksom, abecednim kazalom pojmova i prilozima (izvadci iz Sudskog poslovnika, Orijentacijski kriteriji za utvrđivanje pravične novčane naknade nematerijalne štete, Odlučivanje o troškovima postupka kad su stranke djelomično uspjele u parnici).

Opseg: 1136 stranica, cijena: 790 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 20% i iznosi 632 kune, odnosno 30% (553 kune) ako se naručuje skupa s Ustavom Republike Hrvatske u praksi.

Sadržaj i predgovor knjige pročitajte na: sadržaj

 

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI

Knjiga sadržava članke Ustava povezane s opsežnom sudskom praksom, koja praktično oslikava primjenu Ustava ne samo pred Ustavnim sudom, već i svim drugim sudovima i javnopravnim tijelima, pa i u području parničnog postupka. Sam tekst Ustava tek je neznatan dio knjige jer uz članke Ustava autor daje detaljna objašnjenja i predstavlja mnogobrojne važne sudske odluke vezane uz pojedini članak. Kod članaka koji imaju iznimno puno sudskih odluka, autor je odluke sudova tematski grupirao kako bi čitatelji lakše našli upravo onu odluku koja ih zanima. Također, iako sami članci Ustava nemaju naslov, autor im je, radi lakšeg snalaženja u knjizi, dao naslove. Na kraju knjige nalazi se opsežno abecedno kazalo pojmova na 62 stranice uz pomoć kojeg ćete lako naći traženi članak Ustava ili sudsku odluku vezanu uz Vama bitnu problematiku.

Opseg: 1220 stranica, cijena: 640 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 20% i iznosi 512 kuna, odnosno 30% (448 kuna) ako se naručuje skupa s Parničnim postupkom u praksi.

Sadržaj i predgovor knjige pročitajte na: sadržaj


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com ili na faks: 01/4611 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 780 kuna. Za dodatni radni materijal, knjige Ivice Crnića, kotizacija se uvećava ovisno o odabranim knjigama.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5104-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Prijavni list preuzmite na: PRIJAVNI LIST ZPP

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.