ORGANIZATOR D.O.O.


Vas poziva na


O N L I N E   R A D I O N I C U


RADNO PRAVO U SUDSKOJ PRAKSI

 

Petak, 26. veljače 2021. u 10 sati

 

Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i dobrim zvučnikom. Detaljne upute

nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

Predavač:


 

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Zakon o radu - primjena u praksi Ivice Crnića (uz nadoplatu) *


   

Teme

1. Materijalnopravni i procesnopravni aspekti otkaza ugovora o radu

- novija sudska praksa u pogledu razloga otkazivanja

- zakonit postupak savjetovanja poslodavca s radničkim vijećem

- pravo na obranu, upozorenje na obveze iz radnog odnosa i zahtjev za zaštitu prava


2. Ostvarivanje prava na novčana potraživanja u sudskim postupcima

- sadržaj tužbe i tužbenog zahtjeva

- značaj prethodnog postupka

- sudska praksa


3. Ostvarivanje zaštite od diskriminacije u sudskim postupcima

- tužbe radi zaštite od diskriminacije

- naznaka osnove diskriminacije

- teret dokaza


4. Primjena instituta obveznog prava u radnim odnosima

- primjena odredbi obveznog prava kod sklapanja ugovora o radu

- primjena odredbi obveznog prava kod prestanka ugovora o radu

- stjecanje bez osnove


5. Prekršaji poslodavaca prema Zakonu o radu

- upravne mjere, lakši, teži i najteži prekršaji poslodavaca

- sudska praksa


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentaciju predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Najopsežniji zbornik sudske prakse

Uz nadoplatu radni materijal je i knjiga Ivice Crnića Zakon o radu - primjena u praksi, četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Knjiga je objavljena u studenom 2017. i najopsežniji je zbornik sudske prakse prema Zakonu o radu. Sadržava i sudsku praksu po drugim povezanim zakonima (Ustavu RH, Ovršnom zakonu, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o zaštiti na radu), literaturu i iscrpno abecedno kazalo pojmova.Opseg: 984 stranice, cijena: 595 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 30% i iznosi 416,50 kuna.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 750 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5102-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST "RADNO PRAVO"


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.