Organizator d.o.o.

 

Vas poziva na


O N L I N E   R A D I O N I C U


TROŠKOVI, REVIZIJA I DRUGA SPORNA

PITANJA IZ NOVELE ZAKONA O PARNIČNOM

POSTUPKU – NAJNOVIJA SUDSKA PRAKSA

 

Četvrtak, 28. svibnja 2020. u 10 sati


Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

s dobrom internetskom vezom i dobrim zvučnikom. Detaljne

upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.


Predavači:


DRAGAN KATIĆ, mag. iur.

DARKO MILKOVIĆ, mag. iur.


PRIJAVNI LIST ZPP 


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

 

Dojmove s prethodne online radionice pročitajte ovdje.

 

Teme

 

NOVELIRANE ODREDBE O TROŠKOVIMA POSTUPKA I SPORNA PITANJA

- Dužnost naknade troškova umješača na strani stranke koja je izgubila parnicu

- Djelomičan uspjeh stranaka u parnici - cilj i svrha novele iz čl. 154. st. 2. ZPP-a

- Prijelazne odredbe iz čl. 117. ZID ZPP/19 u odnosu na troškove postupka

- Pravila kojima je na nov način propisan postupak utvrđivanja parničnih troškova:

1. utvrđivanje postotka u kojem je svaka od stranaka uspjela u parnici

2. oduzimanje postotka one stranke koja je uspjela u manjoj mjeri

3. utvrđivanje iznosa pojedinih i ukupnih troškova stranke koja je u većoj mjeri uspjela i koji su bili potrebni za svrhovito vođenje postupka

4. odmjeravanje naknade dijela ukupnih troškova stranci koja je uspjela u većoj mjeri - mora odgovarati postotku uspjeha

5. ocjenjivanje omjera uspjeha u parnici - prema konačno postavljenom tužbenom zahtjevu  vodeći računa i o uspjehu dokazivanja u pogledu osnove zahtjeva

- Sporna pitanja o načinu utvrđivanja troškova postupka kod djelomičnog uspjeha stranaka u slučaju smanjenja tužbenog zahtjeva - djelomičnog povlačenja tužbe, utvrđivanje konačnog uspjeha i uspjeha glede dokazivanja osnove zahtjeva, slučajevi kad je tužitelj zlouporabio svoja ovlaštenja previsoko postavljajući tužbeni zahtjev, sporna pitanja iz čl. 158. ZPP-a

- Simulacija (način izračuna) troškova u hipotetskim primjerima utvrđivanja troškova prema pravilima iz čl. 154. st. 2. ZPP-a (s naglaskom na sporna pitanja)

- Pregled najnovije sudske prakse iz odluka u kojima su uporabljene novelirane odredbe čl. 154. ZPP-a s komentarom predavača


NOVELIRANE ODREDBE O REVIZIJI I SPORNA PITANJA

- Prijedlog za dopuštenje revizije - općenito o prijedlogu i njegova pravna narav

- Pretpostavke za podnošenje prijedloga za dopuštenje - čl. 385. i 385.a ZPP-a

- Sadržaj prijedloga za dopuštenje - nedostatak propisanog sadržaja kao razlog za odbacivanje prijedloga (zbog formalnih nedostataka)

- Pravno pitanje - što je važno pravno pitanje za odluku u sporu i kako ga pravilno postaviti - praksa VSRH o pravnom pitanju (s naglaskom na pogreške u njegovom postavljanju)

- Razlozi važnosti postavljenog pitanja - kako se određeno izlažu i dužnost dostave odluka sudova na koje se podnositelj poziva - sudska praksa VSRH o razlozima važnosti

- Ograničenja u podnošenju prijedloga za dopuštenje u odnosu na postupovnopravna i materijalnopravna pitanja - važnost žalbenih razloga

- Prijedlog za dopuštenje - kad postavljena pitanja nisu važna za odluku u sporu i za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni ili za razvoj prava kroz sudsku praksu - tzv. meritorno odbacivanje

- Hipotetski primjer i obrazac prijedloga za dopuštenje s propisanim sadržajem

- Pregled najnovije prakse VSRH iz odluka u kojima su uporabljene novelirane odredbe o reviziji s naglaskom na prijedloge za dopuštenje na temelju kojih je dopuštena revizija - uz komentar predavača

- Revizija po dopuštenju - sadržaj revizije po dopuštenju - revizija protiv rješenja i protiv odluke o troškovima postupka


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com ili na faks: 01/4611 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja radionice.


PRIJAVNI LIST ZPP 


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 690 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5004-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.