Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

  O N L I N E   R A D I O N I C U:

 

VLASNIŠTVO I ZEMLJIŠNE KNJIGE –

AKTUALNI PROBLEMI I SUDSKA PRAKSA


Srijeda, 29. travnja 2020. u 10 sati


Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet,

mobitel) s dobrom internetskom vezom i zvučnikom.

Detaljne upute nakon prijave šaljemo na mail.


Predavači:


dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.

DAMIR KONTREC, dipl. iur.


DOJMOVI S RADIONICE:


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Vlasničkopravni odnosi Mladena Žuvele (uz nadoplatu) *


   

Teme

SPORNA PITANJA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

- stjecanje prava vlasništva dosjelošću (kada moraju biti ispunjene pretpostavke za dosjelost, rok za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, računanje roka za dosjelost dok je nekretnina bila u društvenom vlasništvu)

- stjecanje prava vlasništva građenjem na zemljištu u društvenom vlasništvu

- stjecanje prava vlasništva javne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi

- imenovanje zajedničkog upravitelja etažirane zgrade

- razvrgnuće suvlasničke zajednice uspostavom vlasništva posebnog dijela (etažnog vlasništva) u   postupku diobe

- stjecanje prava vlasništva prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu (pasivna legitimacija)

- otuđenje stvari ili prava tijekom parnice od strane tuženika

- zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva kod ništetnosti ugovora

- pravo jednog od više suvlasnika nekretnine na podnošenje tužbe protiv drugog suvlasnika radi     utvrđenja i predaje dijela nekretnine

- zaštita povjerenja u zemljišne knjige (pretpostavljeno vlasništvo i ovrha na nekretnini, dobra vjera, višestruko otuđenje nekretnina)

Dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike HrvatskeNOVI ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA – PROBLEMI U PRIMJENI

- razlozi donošenja novog Zakona o zemljišnim knjigama

- problemi u elektroničkoj komunikaciji

- dileme vezane uz novu zabilježbu izvanrednog pravnog lijeka

- revizija u zemljišnoknjižnom postupku i novo uređenje revizije u parničnom postupku

- problemi u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige

- problemi u pojedinačnom ispravnom postupku

- sporna pitanja sudske prakse u zemljišnoknjižnom pravu

Damir Kontrec, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Knjiga Vlasničkopravni odnosi Mladena Žuvele

Uz nadoplatu radni materijal je i knjiga Mladena Žuvela Vlasničkopravni odnosi – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama, četvrto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2014. Knjiga sadržava pročišćene tekstove Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i starog Zakona o zemljišnim knjigama s komentatorskim napomenama, poveznicama, opsežnom sudskom praksom, mišljenjima ministarstava, cjelovitim prikazom književnosti i opsežnim kazalima pojmova kao i pročišćeni tekst Zemljišnoknjižnog poslovnika s napomenama te ostalih osam pravilnika što čini cjelovit prikaz zemljišnoknjižnog prava. Također sadržava domaće i međunarodne propise, književnost i sudsku praksu o zaštiti vlasništva, pravičnom suđenju, suđenju u razumnom roku te propise i praksu o nekim posebnim pravnim režimima (groblja, bračna stečevina i dr.).Opseg: 1726 stranica, cijena: 895 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 40% i iznosi 537 kuna. Sudionici koji se odluče za knjigu, dobit će je poštom.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja radionice.

 

 

Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 860 kuna. Za dodatni radni materijal, knjigu Vlasničkopravni odnosi, kotizacija se uvećava za 537 kn te iznosi 1.397 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5003-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.