Organizator d.o.o.

 

Vas poziva na


Radionicu:


AKTUALNOSTI U PRIMJENI

ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I

ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU


Petak, 6. ožujka 2020. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24

 

Predavači:


Akademik JAKŠA BARBIĆ,

professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

TINA JAKUPAK, dipl. iur.,

sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

MIRTA MATIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske


Radni materijal:

* prezentacije T. Jakupak i M. Matić u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Zakon o trgovačkim društvima Jakše Barbića, 2020. (uz nadoplatu) *


PRIJAVNI LIST ZTD


Poštovani sudionici

11. travnja 2019. Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, a u prosincu 2019. konačno je donesen i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar. Na ovoj ćete radionici saznati koji su se problemi pojavili u gotovo godinu dana primjene ZTD-a i ZSR-a, kakva je najnovija sudska praksa i što donosi novi Pravilnik o upisu u sudski registar, Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu i Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra.


Teme

SPORNA PITANJA PRIMJENE ZTD-a i ZSR-a

- tvrtka

- predmet poslovanja

- uplata dionica i poslovnih udjela unosom nekretnine u društvo

- kodeks korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze

- registar dionica

- isključenje prava glasa u društvima kapitala

- stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću i upis u sudski registar

- odnos Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o obveznim odnosima

akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu


SUDSKA PRAKSA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

-privremena mjera u povodu tužbe radi pobijanja odluke glavne skupštine

-privremena mjera u parnici povodom opoziva člana uprave d.o.o.

-aktivna legitimacija vjerovnika društva protiv članova uprave i članova društva  nakon otvaranja stečajnog postupka nad društvom  

-aktivna legitimacija za pokretanje parnice radi naknade skupne štete nakon otvaranja stečajnog postupka 

-odštetni zahtjevi u korist društva

-bračni drugovi kao suovlaštenici na poslovnom udjelu

-opoziv člana uprave

-pobijanje odluka nadzornog odbora

Mirta Matić, dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske


AKTUALNOSTI U SUDSKOM REGISTRU

Zakon o sudskom registru

- upis adrese elektroničke pošte

- podaci za stečajnu/likvidacijsku masu

- osnivanje trgovačkog društva na daljinu bez punomoćnika

- brisanje subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

- upisi u glavnu knjigu

- evidencijski podaci

- postupak upisa – prijava i dr.

- provedba upisa

- prestanak subjekta i brisanje subjekta upisa

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

- postupak osnivanja

- sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja d.o.o. i j.d.o.o. na daljinu bez punomoćnika

Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon

njegova brisanja iz sudskog registra

Tina Jakupak, dipl. iur., sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije T. Jakupak i M. Matić u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.KNJIGA ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Osmo, dopunjeno izdanje, veljača 2020.


Uz nadoplatu radni materijal je i knjiga Jakše Barbića "ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZAKON O SUDSKOM REGISTRU, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar", osmo, dopunjeno izdanje, veljača 2020.

Knjiga sadržava:

- opsežna uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZTD-a

- pročišćeni tekst ZTD-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZTD-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZTD

- uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZSR-a

- pročišćeni tekst ZSR-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZSR-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZSR

- Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

- Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

- Zakon o uvođenju Europskog društva i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja

- Uredbu Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

- Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU)

- Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (NN 93/14)


Opseg: 1150 stranica, cijena: 475 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 30% i iznosi 332,50 kuna.

   

Odgovori na pitanja i rasprava

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i konzultirati se s predavačima.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

PRIJAVNI LIST ZTD


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 890 kuna. Za dodatni radni materijal, knjigu Zakon o trgovačkim društvima Jakše Barbića, kotizacija se uvećava za 332,50 kuna te iznosi 1.222,50 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5002-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Prijam sudionika od 9 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.