Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

OSMO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 

Petak, 11. prosinca 2020. u 9.30 sati

Savjetovanje će se održati online.

 

UREDNIK SAVJETOVANJA

Ante Galić

 

PREDAVAČI:

 

Ante Galić, Petar Bačić, Božidar Kutleša, Dario Đerđa, Marko Šikić,

Alen Rajko, Aleksandra Maganić, Bosiljka Britvić Vetma, Sanja Otočan,

Silvio Čović, Vlaho Bassegli Gozze, Lidija Prica

 

Početak rada u 9.30 sati

 

* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST UPRAVA 2020.


   

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Dr. sc. Ivan Malenica, dipl. iur., ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske


TEME:

STANJA IZVANREDNOSTI I ADMINISTRATIVNA DRŽAVA, dr. sc. Petar Bačić, dipl. iur., prodekan i redoviti profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu


NERAZMJER – UTVRĐIVANJE DRUGOG DOHOTKA PO OSNOVI RAZLIKE VRIJEDNOSTI NABAVLJENE IMOVINE I OSTALIH IZDATAKA U ODNOSU NA ZAKONITO STEČENE PRIMITKE, Božidar Kutleša, dipl. iur., ravnatelj Porezne uprave


PRIMJENA SREDSTAVA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U UPRAVNOM POSTUPKU: JE LI HRVATSKA SPREMNA ZA ISKORAK?, dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., prodekan za poslovne odnose, redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


PRIMJENA FIKCIJE POZITIVNOG UPRAVNOG AKTA U UREĐENJU PRAVNE ZAŠTITE OD ŠUTNJE UPRAVE, dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


OBAVJEŠĆIVANJE O UVJETIMA OSTVARIVANJA I ZAŠTITE PRAVA (ZAŠTITA OD POSTUPANJA IZ ČLANKA 155. ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU), dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Rijeci i docent u naslovnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


NADLEŽNOST – GRAĐANSKI ILI UPRAVNI PUT?, dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


ZNAČENJE I ULOGA UPRAVNIH SUDACA, dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, dipl. iur., izvanredna profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI, dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


PRIMJENA INSTITUTA PRIVREMENE MJERE U UPRAVNOM SPORU I NEKE DVOJBE, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu


SPOR PUNE JURISDIKCIJE – IZNIMKA ILI PRAVILO, Vlaho Bassegli Gozze, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Zagrebu i Lidija Prica, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Zagrebu 


   

Materijali

Svi radovi bit će objavljeni u zborniku radova koji ćemo svakom sudioniku savjetovanja poslati poštom.

Osim toga u zborniku će biti objavljeni i sljedeći radovi:


Pravna zaštita podnositelja predstavke, Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

Nacionalna naknada za starije osobe, Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u subjektivnom upravnom sporu, Dijana Bađura, dipl. iur., sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online savjetovanja.

Sve ostale obavijesti potražite na www.organizator.hr ili nazovite 01/4611900 ili 4611902

 

PRIJAVNI LIST UPRAVA 2020.


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi 980 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5005-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.