Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU

 

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska 24


Predavači:

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.

ĐURO SESSA, dipl. iur.


Prijavni list ZPP 23.rujan 


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *Poštovani sudionici

 

  1. rujna 2019. stupa na snagu novela Zakona o parničnom postupku koji je, nakon više od šest godina, zakonodavac izmijenio 12. srpnja 2019. Zbog naraslih potreba za modernizacijom tog važnog postupovnog propisa i radi njegovog usklađivanja s pravnim stečevinama Europske unije, izvršene su mnogobrojne izmjene čiji je cilj bio uklanjanje nedoumica i pravnih praznina koje su dugo vremena pratile primjenu određenih instituta ili su bile posljedica nedorečenih i nespretnih zahvata u prijašnjim novelama.

Došlo je i do ozbiljnog redefiniranja revizije kao izvanrednog pravnog lijeka koji sada posve drugačije izgleda jer je naglašena opća - javnopravna svrha te revizije. Uveden je i potpuno novi institut - "ogledni postupak" koji će omogućiti brže rješavanje većeg broja tužbi u sličnim sporovima i s istovjetnim pravnim pitanjima važnim za jedinstvenu primjenu prava.

Na radionici ćete saznati što je sve izmijenjeno te kako će novine utjecati na našu svakodnevnu pravnu praksu. Radionica je namijenjena sucima, odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i svima ostalima koji na bilo koji način sudjeluju u sudskim postupcima.


Teme

 

OPĆE ODREDBE I PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK TE OGLEDNI POSTUPAK

· Stvarna nadležnost

· Dostava

· Troškovi postupka

· Mirenje i zastoj postupka, preinaka tužbe, prekid postupka

· Posebni postupci i novele

· Ogledni postupak – pretpostavke i način pokretanja, prijedlog za rješenje pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava, donošenje odluke o dopuštenosti prijedloga i vezanost sudova pravnim shvaćanjem VSRH

· Prijelazne i završne odredbe

Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK I NOVO UREĐENJE REVIZIJE

· Žalba, rok za žalbu, bitne povrede odredaba parničnog postupka, granice ispitivanja prvostupanjske presude, jedno ukidanje prvostupanjske presude, rasprava pred drugostupanjskim sudom i novi prethodni postupak

· Nova revizija po dopuštenju VSRH – pretpostavke i (dvostupanjski) postupak povodom prijedloga za dopuštenje

· Prijedlog za dopuštenje revizije i pravna pitanja, odluke o prijedlogu za dopuštenje

· Revizija koju je moguće podnijeti bez dopuštenja VSRH, vrsta spora u kojem je moguća i revizijski razlozi

Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

 

Prijavni list ZPP 23.rujan

 

Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 890 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5907-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.