Organizator d.o.o.

 

Vas poziva na


S A V J E T O V A NJ E


NOVINE U ZAKONU

O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

I ZAKONU O SUDSKOM REGISTRU


Srijeda, 12. lipnja 2019. u 9.30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1

 

Predavači:


Akademik JAKŠA BARBIĆ,

professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

TINA JAKUPAK, dipl. iur.,

sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

dr. sc. HRVOJE MARKOVINOVIĆ, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Radni materijal:

Knjiga ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA,

ZAKON O SUDSKOM REGISTRU,

ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA

I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA

s uvodnim objašnjenjima akademika Barbića,

abecednim kazalima pojmova

i tekstovima relevantnih europskih uredbi,

lipanj 2019., tvrdi uvez, oko 800 stranica


PRIJAVNI LIST ZTD


Poštovani sudionici

11. travnja 2019. Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru kojima se u pravo društava unose brojne novine. Na savjetovanju ćete saznati što se sve mijenja te kako će novine utjecati na našu svakodnevnu pravnu praksu. Naravno, bit će prilike i za rješavanje nedoumica nevezano za najnovije zakonske izmjene.


Teme

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

- ukidanje statusa trgovca pojedinca

- promjene u određivanju tvrtke trgovačkog društva

- način određivanja predmeta poslovanja i njegove kasnije izmjene

- prijenos sjedišta društva u inozemstvo

- ukidanje obveze pohrane potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje trgovačkih društava po zakonu

- pohrana i čuvanje poslovnih knjiga nakon likvidacije trgovačkog društva

- notifikacija sklapanja ugovora o tajnom društvu

- sastav nadzornog odbora d.d. i d.o.o.

- upis u registar dionica

- primici članova uprave i nadzornog odbora d.d.

- poslovi u koje d.d. stupa s povezanim osobama

- prava i obveze posrednika koji pohranjuju dionice društva, pružaju usluge skrbništva nad dionicama, kao i prava i obveze osoba koje djeluju na odgovarajući način

- prava i obveza institucionalnih ulagatelja i upravitelja imovinom koji ulažu u dionice uvrštene na trgovanje na uređenom tržištu, kao i prava i obveze savjetnika pri glasanju u vezi takvih dionica

- prijenos informacija o ostvarivanju prava iz dionica dioničarima – izravno ili putem posrednika odnosno posrednika u lancu

- obveza uplate uloga za preuzeti poslovni udio u d.o.o.

- osnivanje društva "na daljinu" – putem interneta

- prijenos poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću i zasnivanje založnog prava na poslovnom udjelu

- prestanak društva s ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku bez likvidacije

- revizija izvješća o odnosima s povezanim društvima


ZAKON O SUDSKOM REGISTRU

- upis osnivanja društava na daljinu elektroničkim putem bez punomoćnika

- START sustav - jedinstveni informacijski sustav za pokretanje poslovanja

- upis u sudski registar adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa

- upis likvidacijske/stečajne mase kao posebnog subjekta

- EUID - Europski jedinstveni identifikator

- brisanje odredbe o rezervaciji imena tvrtke

- postupak brisanja subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom te postupak

oko naknadno pronađene imovine subjekta koji je brisan iz sudskog registraMaterijali

       

Svaki će sudionik dobiti knjigu Jakše Barbića "ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZAKON O SUDSKOM REGISTRU, ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA, UREDBA VIJEĆA (EZ) BR. 2157/2001 OD 8. LISTOPADA 2001. O STATUTU EUROPSKOG DRUŠTVA (SE) I UREDBA VIJEĆA (EEZ) BR. 2137/85 OD 25. SRPNJA 1985. O EUROPSKOM GOSPODARSKOM INTERESNOM UDRUŽENJU (EGIU)" s uvodnim objašnjenjima autora, pročišćenim tekstovima zakona i abecednim kazalima pojmova, VII., izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Tvrdi uvez, oko 800 stranica.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja i konzultirati se s predavačima.

   

Prijave, naknada, obavijest

 

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

PRIJAVNI LIST ZTD


Naknada za savjetovanje i radni materijal iznosi 1190 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5904-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Prijam sudionika od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.