Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU:

 

NEPOŠTENE UGOVORNE ODREDBE

U NORMATIVI I SUDSKOJ PRAKSI

(s posebnim osvrtom na tužbe zbog kredita u CHF)


Petak, 10. svibnja 2019. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Predavači:

 

dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.

Dragan Katić, dipl. iur.

 

* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


PRIJAVNI LIST  


   

Teme

· Nepoštene ugovorne odredbe u pravu RH (prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača)

· Pretpostavke nepoštenosti ugovorne odredbe i općih uvjeta poslovanja (test nepoštenosti, opća klauzula, „siva lista“, isključenje mogućnosti ocjenjivanja nepoštenosti)

· Nepoštene ugovorne odredbe u pravu EU (Direktiva Vijeća 93/13/EEZ)

· Pojam potrošača u pravu EU (sudska praksa suda EU)

· Sudska praksa u RH u vezi s nepoštenim ugovornim odredbama/općim uvjetima poslovanja

· Sudska praksa suda EU u vezi s nepoštenim ugovornim odredbama


Dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


· Kolektivna tužba za zaštitu prava i interesa potrošača

· Nepoštene ugovorne odredbe kredita s valutnom klauzulom u CHF (promjenjiva kamatna stopa, valutna klauzula) – sudska praksa

· Pitanje zastare pojedinačnih zahtjeva za restituciju – sudska praksa

· Konverzija ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF

· Prava potrošača nakon provedene konverzije – sudska praksa

· Krediti s valutnom klauzulom u eurima i drugim valutama – primjenjivost odluke povodom kolektivne tužbe


Dragan Katić, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

 

 PRIJAVNI LIST  

 

Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 850 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5903-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.