Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU:

 

AKTUALNA SUDSKA PRAKSA

U PROMETU NEKRETNINA

(stvarno, obvezno, zemljišnoknjižno, ovršno i izvanparnično pravo)


Petak, 15. ožujka 2019. u 10 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1


Predavači:

 

dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.

DAMIR KONTREC, dipl. iur.

 


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Zakon o obveznim odnosima Ivice Crnića (uz nadoplatu) *


Prijavni list: Promet nekretnina


Poštovani sudionici

Sudska praksa, iako nije formalni izvor prava, izrazito je bitna za pravnu struku u Republici Hrvatskoj jer predstavlja stajališta sudova o važnim pitanjima iz gotovo svih pravnih područja.

Na ovoj ćemo radionici obraditi najinteresantnije dijelove sudske prakse iz stvarnog, obveznog, zemljišnoknjižnog, ovršnog i izvanparničnog prava vezanog za promet nekretnina te porazgovarati o aktualnim problemima.

Radionica je namijenjena odvjetnicima, sucima, državnim odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i osiguranju te svima ostalima koji se bave ovim temama.


   

Teme

STVARNO I OBVEZNO PRAVO

· Stjecanje prava vlasništva nekretnina temeljem dosjelosti (s osvrtom na praksu ESLJP)

· Zaštita prava vlasništva nekretnine i pravo na dom

· Zaštita povjerenja u zemljišne knjige (odgoda načela zaštite povjerenja, pretpostavljeni vlasnik nekretnine i načelo povjerenja, višestruko otuđenje nekretnina)

· Stjecanje prava vlasništva dijela zemljišne čestice

· Stjecanje prava vlasništva temeljem pravnog posla prema OGZ-u

· Uspostava jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade

· Pomorsko dobro (upisano vlasništvo fizičke osobe)

· Darovanje nekretnine bez prave predaje u posjed

· Ugovor o kupoprodaji nekretnine (ništetnost, pobojnost, nepostojeći ugovor)

· Javne i nerazvrstane ceste (zastara potraživanja naknade za oduzeto zemljište)

Dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike HrvatskeZEMLJIŠNOKNJIŽNO, OVRŠNO I IZVANPARNIČNO PRAVO

· Najnovija praksa zemljišnoknjižnih sudova u Republici Hrvatskoj

· Upis cesta

· Brisovna tužba

· Zabilježbe

· Postupci osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga

· Problemi kod ovrhe na nekretnini

· Elektronička javna dražba

· Različita praksa sudova u ovršnim predmetima

· Razvrgnuće suvlasničke zajednice

· Civilna dioba

Damir Kontrec, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse po ZOO-u

Uz nadoplatu radni materijal je i knjiga Ivice Crnića Zakon o obveznim odnosima s izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom, sedmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Knjiga je objavljena u lipnju 2018. i najopsežniji je tiskani zbornik sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima s oko 6.200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja. Sadržava i tekst Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo pojmova na preko 120 stranica.Opseg: 2468 stranica, cijena: 990 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 30% i iznosi 693 kune.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

Prijavni list: Promet nekretnina

 

Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 860 kuna. Za dodatni radni materijal, knjigu Zakon o obveznim odnosima, kotizacija se uvećava za 693 kn te iznosi 1.553 kuna.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5902-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.