Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u j e

 

RADIONICU


ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

– primjena Zakona o parničnom postupku

– primjena u sporovima iz radnih odnosa


Srijeda, 13. lipnja 2018. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24

Prijam sudionika od 9:15


Predavači:

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

* prezentacije izlaganja predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjige Ivice Crnića uz nadoplatu s popustom do 35%

a) novo, 7. izdanje «Zakona o obveznim odnosima» s oko 6200 sentencija

b) «Zakon o radu – primjena u praksi» iz 2017. s oko 3300 sentencija


PRIJAVNI LIST


Poštovani sudionici

Kad sudovi odlučuju u parnicama  iz obveznih odnosa često primjenjuju Zakon o parničnom postupku. Radionica prvu temu posvećuje prikazu recentne sudske prakse u međusobnom odnosu Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnom postupku.


Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu koje nije uređeno Zakonom o radu ili drugim zakonom, primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava. Zato radionica drugu temu posvećuje prikazu recentne sudske prakse u međusobnom odnosu Zakona o obveznim odnosima i Zakona o radu.


   

Teme

Zakon o obveznim odnosima - primjena Zakona o parničnom postupku

· Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP-a)

-  kad sud neko pitanje ne smije rješavati kao prejudicijelno

-  vezanost parničnog suda kaznenom presudom

-  vezanost parničnog suda prekršajnom odlukom

· Vrijednost predmeta spora, troškovi postupka

-  posebno u slučaju djelomičnog uspjeha stranke u parnici (čl. 154. st. 2. i 3. ZPP-a)

-  troškovi zahtjeva za mirno rješenje spora

· Zahtjev za mirno rješenje spora

-  zahtjev za mirno rješenje spora prema državi (čl. 186.a ZPP-a)

-  zahtjev za mirno rješenje spora prema osiguratelju

· Tužbeni zahtjev

-  u stranoj valuti

-  u slučaju ništetnosti

-  u slučaju pobojnosti

-  kad ugovor nije sklopljen (primjerice čl. 312. ZOO-a)

-  kamate

· Preinaka tužbe (čl. 190. i 192. ZPP-a)

· Dokazi

· Prijeboj (kompenzacija) (čl. 195. do 202. ZPP-a)

DRAGAN KATIĆ, mag. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Zakon o obveznim odnosima - primjena u sporovima iz radnih odnosa

· Sklapanje ugovora o radu

-  ponuda i prihvat ponude

-  tumačenje ugovora odnosno utvrđivanje prave volje ugovornih strana

-  nejasne odredbe ugovora - tumačenje

-  oblik (forma) ugovora s posebnim osvrtom na usmene sporazume radnika i poslodavca kao i usmene jednostrane poslodavčeve odluke

· Mane volje

-  pobojnost odnosno poništenje ugovora o radu ili sporazuma između radnika i poslodavca

· Promjene ugovora o radu

· Razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu

· Stjecanje bez osnove

· Računanje rokova

· Mobing/šikana (primjena ZOO-a, a ne Zakona o suzbijanju diskriminacije)

· Odgovornost za štetu prema Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu

-  odgovornost poslodavca

-  odgovornost radnika

-  regresna odgovornost radnika

· Ostvarivanje novčanih tražbina radnika

· Zastara

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Uz nadoplatu radni materijal su i:

a) nova knjiga Ivice Crnića ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA s izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom, sedmo, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Knjiga će biti objavljena u lipnju 2018. i najopsežnija je tiskana zbirka sudske prakse prema Zakonu o obveznim odnosima. Sadržava oko 6200 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, opsežne komentare i napomene, tekst Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.  29/18.), literaturu te iscrpno abecedno kazalo pojmova na preko 120 stranica. Opseg: 2468 stranica, cijena: 990 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 25% i iznosi 742,50 kuna.


b) knjiga Ivice Crnića ZAKON O RADU - PRIMJENA U PRAKSI, četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, studeni 2017. Riječ je o najopsežnijoj tiskanoj zbirci sudske prakse prema Zakonu o radu i drugim povezanim propisima (Ustavu RH, Ovršnom zakonu, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o zaštiti na radu),

s oko 3300 sentencija. Osim literature knjiga sadržava i iscrpno abecedno kazalo pojmova. Opseg: 984 stranice, cijena: 595 kuna. Za sudionike radionice cijena knjige snižena je 25% i iznosi 446,25 kuna.


Za kupnju obiju knjiga popust iznosi 35% (1030,25 kn umjesto1585 kn)
   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 890 kuna.  Za dodatni radni materijal, knjigu Zakon o obveznim odnosima kotizacija se uvećava za 742,50 kn, za knjigu Zakon o radu - primjena u praksi za 446,25 kn, odnosno za obje knjige

1030,25 kn.


Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5804-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9:15 ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.

 

PRIJAVNI LIST