R A D I O N I C A:


AKTUALNA PITANJA U PRIMJENI NOVELE

OVRŠNOG ZAKONA IZ 2017.

 

Utorak, 8. svibnja 2018. u 10 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2

 

Predavačice:

RENATA ŠANTEK, dipl. iur.,

sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

VESNA ŽULJ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

 

* prezentacije izlaganja predavačica u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


PRIJAVNI LIST OVRHA .docx 

   

Teme

Opće odredbe

· Sadržaj prijedloga za ovrhu i rješenja o ovrsi

· Sastav i odluke suda

· Upućivanje na parnicu u povodu žalbe

· Pokretanje parnice

· Postupak u povodu prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

· Razlozi za protuovrhu

· Završne i prijelazne odredbe


Ovrha radi naplate novčane tražbine

· Zaštita ovršenika, zaštita djelatnosti pravne osobe i zaštita ovrhovoditelja


a) Ovrha na nekretnini

· Posebni uvjeti određivanja ovrhe na nekretnini:

- vrijednosni kriterij

- kriterij pravične ravnoteže (test razmjernosti)

· Provedba ovrhe, postupak prodaje

· Namirenje

· Stambeno zbrinjavanje

· Iseljenje ovršenika

· Odgoda ovrhe po Ovršnom zakonu i posebnim propisima

· Postupak osiguranja prisilnog zasnivanja založnog prava


b) Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika

· Ograničenje ovrhe

· Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

· Zapljena po pristanku dužnika

· Ovrha na novčanoj tražbini po računu

· Provedba ovrhe

· Izravna naplata, troškovi postupka

· Zadužnica i bjanko zadužnica

· Pravna sredstva ovršenika

· Provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu

· Blokada računa


Javni bilježnici u ovršnom postupku

· Postupanje u povodu prijedloga

· Izvansudska ovrha, troškovi postupka

· Nadležnost javnih bilježnika u prekograničnim predmetima


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije izlaganja predavačica u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

    

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com ,što bi predavačicama omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

    

Prijave se šalju na email: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za seminar i radni materijal iznosi 870 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5803-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


PRIJAVNI LIST OVRHA .docx 


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.