Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU:

 

NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU

NAKON NOVELE IZ 2017.

 

Petak, 19. siječna 2018. u 10 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1


Predavači:

 

DAMIR KONTREC, dipl. iur.

LANA PUTRIĆ, dipl. iur.

 


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


Prijavni list


Poštovani sudionici

U studenom 2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17). Što je sve njime izmijenjeno te što novela znači za svakodnevni praktični rad, čut ćete na ovoj radionici. Osim toga, imat ćete prilike postaviti pitanja i konzultirati se o raznim drugim nedoumicama u primjeni Zakona o zemljišnim knjigama. Posebno će biti riječi o različitoj praksi zemljišnoknjižnih sudova te mogućnostima njenog usklađenja.


   

Teme

OSNIVANJE, OBNOVA I DOPUNA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Pojam osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige

Djelomično osnivanje i obnova zemljišne knjige

Istodobnost postupanja zemljišnoknjižnog suda i katastra

Sastavljanje posjedovnice, vlastovnice i teretovnice

Rasprava za ispravak

Damir Kontrec, mag. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske


RAZLIČITA PRAKSA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SUDOVA I KAKO JE USKLADITI

Damir Kontrec, mag. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske


POJEDINAČNO PREOBLIKOVANJE U BAZU ZEMLJIŠNIH PODATAKA

Značenje pojmova

Baza zemljišnih podataka

Preoblikovanje u bazu zemljišnih podataka

Pojedinačno preoblikovanje

Nadležnost

Postupak analize usklađenosti podataka o katastarskim česticama i

upisanim nositeljima knjižnih prava

Postupak preoblikovanja

Članci 208.c do 208.h Zakona o zemljišnim knjigama

Pravilnik - članak 208.i Zakona o zemljišnim knjigama

Lana Putrić, dipl. iur.,

predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901; ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, što bi predavačima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901; 4611 902 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

 

Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 850 kuna.  Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5801-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

Prijavni list


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.