S E M I N A R

 

NOVELA  OVRŠNOG  ZAKONA


Utorak, 12. rujna 2017. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Westin, I. Kršnjavoga 1, prizemlje


PREDAVAČI


ĐURO SESSA, dipl. iur.,

predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske


dr. sc. GABRIJELA MIHELČIĆ, dipl. iur.,

izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


JOŽICA MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.,

javna bilježnica u Zagrebu


dohvati prijavni list

Poštovani sudionici

   

    14. srpnja 2017. Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona kojim se uvode neke novosti u sastavu suda u ovršnom postupku, davanju podataka o dužniku, prijedlogu za ovrhu i rješenju o ovrsi te pravnim lijekovima. Bitne promjene odnose se na određivanje ovrhe na nekretnini i na njenu provedbu. Osim toga, izmijenile su se i odredbe o ovrsi na novčanoj tražbini ovršenika, odredbe o zapljeni računa na temelju zadužnice, o postupku osiguranja, kao i o javnobilježničkoj ovrsi.

    Sa svim tim i drugim izmjenama naši će Vas predavači upoznati ostavljajući Vam vremena da postavite pitanja te dobijete odgovore na potencijalne nedoumice iz područja ovršnog prava.


   

Teme

OPĆE ODREDBE OVRŠNOG ZAKONA

izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur.

Osnovne odredbe

- Novine u sastavu suda, izmjene u pogledu dužnosti davanja podataka o dužniku

Ovrha

- Određivanje ovrhe - novine u režimu ovršnosti određenih ovršnih isprava,

   izmjene pravila o sadržaju prijedloga za ovrhu na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava,

   izmjene pravila o sadržaju rješenja o ovrsi

- Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave - novine u režimu

   upućivanja na parnicu u povodu žalbe

- Prigovor treće osobe - izmjene pravila o upućivanju treće osobe u izlučnu parnicu

- Protuovrha - novine u razlozima za protuovrhu, izmjene pravila o postupanju

   povodom prijedloga za protuovrhu

- Ovrha radi naplate novčane tražbine - izmjene pravila o zaštiti ovršenika fizičke osobe

Osiguranje

- Izmjene pravila o stvarnoj nadležnosti trgovačkih sudova

Izmjene u pravilima o prekršajima osoba i tijela koje su dužne davati podatke o dužniku

Režim iz prijelaznih i završnih odredbi


OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI

izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur.

Izmjene pravila o ograničenju i izuzeću od ovrhe na plaći ovršenika

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

- Novine u posebnim odredbama o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

- Novi režim zapljene po pristanku dužnika

Ovrha na novčanoj tražbini po računu

- Novine u posebnim odredbama o ovrsi na novčanoj tražbini po računu

   - izmjene režima provedbe ovrhe

- Novi režim tzv. izravne naplate novčane tražbine na temelju ovršne odluke

     i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, nagodbe postignute u postupku

     mirnog rješenja spora, odnosno obračuna poslodavca

- Osnovno o novim režimima zadužnice i bjanko zadužnice

- Novine u pravilima o provedbi ovrhe radi naplate novčane tražbine

     po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u brutoiznosu


OVRHA NA NEKRETNINAMA

Đuro Sessa, dipl. iur.

- Nekretnina kao predmet ovrhe

- Ograničena u provođenju ovrhe- zaštita ovršenika kao fizičke i pravne osobe

- Rokovi za provođenje ovrhe

- Posebni uvjeti za provođenje ovrhe na nekretnini

- Što znači pravična ravnoteža između interesa ovršenika i interesa ovrhovoditelja

- Utvrđivanje vrijednosti nekretnine

- Namirenje ovrhovoditelja i pravni lijek protiv rješenja o namirenju

- Pravila o ispražnjenju nekretnine

- Stambeno zbrinjavanje ovršenika


ZADUŽNICE I JAVNOBILJEŽNIČKA OVRHA

Jožica Matko-Ruždjak, dipl. iur.

- Suglasnost o zapljeni primanja

- Zadužnica kao instrument osiguranja, kao rješenje o ovrsi i kao ovršna isprava

- Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave: platni nalog, određivanje ovrhe

- Provedba ovrhe


   

Materijali

       

     Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti opsežne prezentacije predavača.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

    

     Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com ili poštom na adresu Organizator d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb, što bi predavačima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

    Sudionici će, naravno, moći i neposredno na seminaru postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

    

      Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


     Naknada za seminar i radni materijal iznosi 895 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5706-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


dohvati prijavni list


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.