Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u j e

 

RADIONICU


AKTUALNOSTI SUDSKE PRAKSE

U RADNOM, NEIMOVINSKO ODŠTETNOM

I PARNIČNOM PRAVU

 

Četvrtak, 23. ožujka 2017. u 9,30 sati

(prijave od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu)

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1


Predavači:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.

DRAGAN KATIĆ, dipl. iur.

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.

 

dohvati raspored rada

 

* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *


Prijavni list


Poštovani sudionici

Sudska praksa, iako nije formalni izvor prava, izrazito je važna za pravnu struku u Republici Hrvatskoj jer odražava stajališta sudova o važnim pitanjima iz gotovo svih područja prava. Na ovoj ćemo radionici dati prikaz najinteresantnijeg dijela sudske prakse iz radnog, neimovinsko odštetnog i parničnog prava te raspravljati o aktualnim problemima.

Radionica je namijenjena odvjetnicima, sucima, državnim odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i osiguranju te svima ostalima koji se bave ovim temama.


   

Teme

Sudska praksa i novine kod prestanka ugovora o radu i

ostvarivanja prava iz radnog odnosa

- Prikaz svih načina prestanka ugovora o radu

- Razlozi za otkaz ugovora o radu kroz noviju sudsku praksu

- Razrada pisanja obrazloženja kod pojedinih vrsta odluka o otkazu ugovora o radu

- Pitanje nadležnosti kod nadomještanja suglasnosti za otkaz ugovora o radu

- Teret dokazivanja

- Tužbeni zahtjevi u radnim sporovima

- Dostava pismena 

Darko Milković, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Neimovinska šteta - neka aktualna pitanja u zakonodavstvu i sudskoj praksi

- Osnovne napomene o pravima osobnosti fizičkih i pravnih osoba

- Važne činjenice za odlučivanje - fizičke i duševne boli, strah

- Smanjenja životne aktivnosti i naruženja nema, ali ipak ima!!!

- Prečeste promjene Zakona o parničnom postupku

- Neustavno ograničavanje prava tužitelja na objektivnu preinaku tužbe kao generator novih, nepotrebnih parničnih postupaka

- O tzv. “privatnom vještačenju”

- Troškovi prethodnog (“privatnog”) vještačenja

- Neznatna povreda prava osobnosti i pravo na naknadu

- Orijentacijski kriteriji

- Jesu li oštećenici (žrtve) verbalnih napada stvarno zaštićeni?

- Ponešto o povredi prava osobnosti u medijima

- Novčana odšteta kao oblik privatne kazne

- O objavi presude kao obliku popravljanja neimovinske štete (o upitnoj sudskoj praksi)

- Naknada štete u slučaju oslobađajuće kaznene presude

- Obeštećenje nedužnoga okrivljenika – zasad, praktički nikakvo

Ivica Crnić, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu


Parnični postupak - sporna postupovnopravna pitanja sa sudskom praksom

- Tijek postupka - postupak pred prvostupanjskim sudom

Tužba za utvrđenje, isticanje više tužbenih zahtjeva, protutužba, preinaka tužbe, povlačenje tužbe, otvoreno pravosuđenje - intervencija suda, prekid i obustava postupka, troškovi postupka

- Suparničari - sudjelovanje trećih osoba u parnici

Suparničarstvo - Umješač i umješač s položajem jedinstvenog suparničara

- Pravni lijekovi - žalba i revizija

Žalba kao redovan pravni lijek i ovlaštenja drugostupanjskog suda, redovna i izvanredna revizija, sadržaj izvanredne revizije kao pretpostavka dopustivosti revizije

- Prigovor poštovanja prava na dom i postupovnopravna pitanja 

Prigovor poštovanja prava na dom u parnici, postupovnopravna ograničenja stranaka, postupak i ovlaštenja prvostupanjskog i drugostupanjskog suda, test razmjernosti kao posebna parnična radnja suda

Pravo na dom u ovršnom postupku - žalbeni razlozi - prigovori ovršenika i treće osobe, postupak ovršnog suda

Dragan Katić, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb, što bi predavačima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 890 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5703-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

Prijavni list


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.