savjetovanje


NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

 

Petak, 27. siječnja 2017. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Prijam sudionika od 8,30 sati ispred ulaza u dvoranu

 

Raspored rada

 

Predavači:

 

GORAN MATEŠIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

ANĐELKO RUKELJ, dipl. iur.,

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

BILJANA LERMAN, dipl. iur.,

direktorica Pravnih poslova u Nabavi d.o.o.


* Knjiga NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

s prilozima i abecednim kazalom pojmova, 692 stranice, tvrdi uvez *

* prezentacije predavača u PowerPointu *

 

   

Poštovani sudionici

9. prosinca 2016. Hrvatski sabor donio je novi Zakon o javnoj nabavi kojim se u postupak javne nabave uvode mnoge novine poput kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, uvođenja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi te drugih novina od kojih su neke posljedica potrebe usklađivanja s direktivama Europske unije, a neke proizlaze iz dosadašnjih nedostataka i poteškoća u primjeni. Osim toga na snagu je stupila i Provedbena uredba Komisije EU 2016/7 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku dokumentaciju o nabavi koja se izravno primjenjuje snagom zakona. Sa svim tim i drugim izmjenama naši će Vas predavači upoznati na ovom savjetovanju ostavljajući Vam vremena da postavite pitanja o svemu što Vas zanima te dobijete odgovore na potencijalne nedoumice.


Teme i autori

UVOD U NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - Goran Matešić


EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA - Anđelko Rukelj


EUROPSKI STANDARDNI OBRAZAC ZA JEDINSTVENU DOKUMENTACIJU O NABAVI

I DOKAZIVANJE ISKUSTAVA - Biljana Lerman


POSTUPCI JAVNE NABAVE - Anđelko Rukelj i Biljana Lerman


PRAVNA ZAŠTITA - Goran Matešić


Materijali


Osim prezentacija predavača u PowerPointu svaki će sudionik dobiti i knjigu NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI s prilozima (Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća; Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 od 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi) i abecednim kazalom pojmova (Biblioteka Zakoni 12, 692 stranice, tvrdi uvez, 2017.).

 

PRIJAVNICA JAVNA NABAVA

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na organizatordoo@gmail.com.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja i davati svoje komentare.

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, na faks 01/4611 902 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.

prijavnica: .doc


Naknada za savjetovanje i radni materijal iznosi 1090 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5701-xxx (xxx je OIB uplatitelja).Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.