Organizator d.o.o.

 

Vas poziva na

 

R A D I O N I C U


SUDSKA  PRAKSA  U  OBVEZNIM  ODNOSIMA

(IZABRANE  TEME)

 

povodom izlaska novog izdanja knjige

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

autora Ivice Crnića


Petak, 16. prosinca 2016. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Predavači:

 

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

DRAGAN KATIĆ, mag. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


* 30% popusta na knjigu Zakon o obveznim odnosima *

* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

 

   

Teme i autori

NIŠTETNOST UGOVORA (PRAVNIH POSLOVA)

Stupnjevi pravne nevaljanosti ugovora (pravnih poslova)

Razlika između ništetnosti i pobojnosti, pravno nazivlje

Novija praksa Vrhovnog suda - ne postoji ništetnost kad ugovor nije nastao

Pretpostavke

Ovlaštenici isticanja prigovora ništetnosti i rokovi

Postupovna pitanja (tužbeni zahtjev kod ništetnosti i kad ugovor nije nastao, izreka presude)

Mane volje kao uzrok ništetnosti

Pravne posljedice ništetnosti

Prikaz recentne sudske prakse

POBOJNOST UGOVORA (PRAVNIH POSLOVA)

Pretpostavke pobojnosti

Ovlaštenici isticanja prigovora pobojnosti i rokovi

Put pravne zaštite (jedino tužba)

Postupovna pitanja (tužbeni zahtjev, izreka presude)

Mane volje kao uzrok pobojnosti

Prikaz recentne sudske prakse

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Jednostavna izjava o raskidu

Kad je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora

Kad ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora

Raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog roka

Postupovna pitanja (tužbeni zahtjev, izreka presude)

Učinak raskida

Nemogućnost raskida ništetnih ugovora

Prikaz recentne sudske prakse

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

* * *

PROMJENE NA STRANI SUBJEKATA U OBVEZNOM ODNOSU

Ustup tražbine (cesija) - općenito i posebni slučajevi ustupanja tražbine

Subrogacija, preuzimanje duga, pristupanje dugu i preuzimanje ispunjenja

Postupovnopravne posljedice promjena na strani subjekata i postupak suda

Prikaz recentne sudske prakse

ZASTARA I PREKLUZIJA

- UVIJEK SPORNA PRAVNA PITANJA U TEORIJI I SUDSKOJ PRAKSI

Razlika zastara - prekluzija i sporna pravna pitanja

Postupovnopravni i tzv. "materijalnopravni rokovi" - općenito, tijek rokova i računanje te posljedice propuštanja

Postupak i odluke sudova vezane uz različite vrste rokova za podnošenje tužbe

Prikaz recentne sudske prakse

DRAGAN KATIĆ, mag. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


   

Materijali


Svaki sudionik može, uz materijal koji će dobiti elektroničkim putem - prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i danih odgovora s radionice - dodatno naručiti jedan primjerak knjige Zakon o obveznim odnosima autora Ivice Crnića po 30% sniženoj cijeni (693 kn umjesto 990 kn). Knjiga je najopsežnija tiskana zbirka sudske prakse po ZOO-u te, osim pročišćenog teksta zakona, sadržava i oko 5600 sudskih sentencija i pravnih shvaćanja, brojne napomene i komentare te opsežno abecedno kazalo pojmova.


Tvrdi uvez, 2302 stranice.


Dohvati prijavni list: .doc

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja - povezana s izabranim temama radionice - dostave nekoliko dana prije radionice na organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902 ili poštom na adresu: Organizator d.o.o.,

10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, kako bi predavači mogli što potpunije odgovoriti na njih.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare, ponajprije vezano za izabrane teme, a ako vrijeme bude dopuštalo, i u vezi s drugim aktualnostima sudske prakse iz Zakona o obveznim odnosima

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, na faks 01/46 11 902 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb. Dohvati prijavni list: .doc


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 860 kuna. Dodatni radni materijal - knjiga Zakon o obveznim odnosima - nadoplaćuje se 693 kune. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5606-xxx (xxx je OIB uplatitelja).Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.