Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

Radionicu

 

GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE,

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

 

PRAVNI STATUS CESTA I JAVNOG DOBRA

U OPĆOJ UPORABI I ZEMLJIŠNE KNJIGE

 

Utorak, 4. listopada 2016. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24

 

Prijam sudionika od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu

 

Predavači:

JOSIP BIENENFELD, dipl. iur.

DAMIR KONTREC, dipl. iur.


Cijena radionice: 850 kn


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i danih odgovora s radionice *


Dohvati prijavni list: .doc  .pdf


Poštovani sudionici

Teme iz područja građenja, prostornog uređenja, kao i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada usko su vezane uz upravno pravo. Uz njih je neodvojiva i primjena zemljišnoknjižnog prava. Na radionici će naglasak biti na praktičnoj primjeni propisa kojima se uređuju navedena područja, kako na problemima tako i na njihovim mogućim rješenjima.

 

Problematika pravnog statusa cesta i javnih dobara u općoj uporabi bit će također razrađena na radionici.

Radionica je namijenjena sucima, odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu, upravi i jedinicama lokalne uprave i samouprave, geodetskim stručnjacima te svima ostalima koji se bave ovim temama.


   

Teme

Akti za građenje i uporabu građevine

- Akti za građenje prema ranije važećim zakonima

- Akti za građenje građevine prema važećem Zakonu o gradnji

- Akti za uporabu građevine prema važećem Zakonu o gradnji

Upravna praksa u primjeni Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

- Prigovor protiv obavijesti o neprihvaćanju prijedloga u javnoj raspravi

o prijedlogu prostornog plana

- Projektantski nadzor

- Građenje dizala u postojećoj zgradi

- Rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje

Aktualna praksa upravnih sudova u području gradnje,

prostornog uređenja i ozakonjenja

- Odobrenje posebnog povjerenstva jedinice lokalne samouprave kao uvjet

za izdavanje lokacijske dozvole

- Ozakonjenje zgrade na međi

- Vrijeme izgradnje zgrade kao uvjet za ozakonjenje

- Usklađenje s uvjetima zaštite kulturnog dobra kao uvjet za ozakonjenje

Josip Bienenfeld, dipl. iur.,načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske


- Pravni status cesta i nerazvrstanih cesta u Republici Hrvatskoj

- Stjecanje i prestanak statusa javnog dobra u općoj uporabi

- Upis cesta i nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige - problemi u praksi

- Zabilježbe po Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju

- Upisi u zemljišne knjige i legalizacija (ozakonjenje) bespravno sagrađenih objekata

Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i danih odgovora s radionice.

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, što bi predavačima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja i davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; odnosno na adresu: Organizator d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 850 kuna. Za uplate do 16. rujna 2016. odobravamo popust 100 kuna (750 umjesto 850 kuna). Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5603-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Prijam sudionika - od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu