S A V J E T O V A NJ E:


PREDSTEČAJ, STEČAJ I

STEČAJ POTROŠAČA


Ponedjeljak, 30. studenoga 2015. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Predavači:

 

Prof. dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.

Prof. dr. sc. JASNICA GARAŠIĆ, dipl. iur.

NEVENKA MARKOVIĆ, dipl. iur.

Mr. sc. IGOR PERIŠA, dipl. iur.

NINO RADIĆ, dipl. iur.* prezentacije predavača u PowerPointu *

* obrasci u predstečajnom i stečajnom postupku *

* Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca *

* pregled svih postavljenih pitanja i odgovora sa savjetovanja *

 

Raspored rada

 

 preuzimanje prijavnice


Poštovani sudionici

 

Od 1. rujna ove godine, kada je stupio na snagu novi Stečajni zakon (NN 71/15), prošlo je gotovo tri mjeseca. Kako je novi zakon utjecao na predstečajni i stečajni postupak, koji su se problemi pojavili u njegovoj primjeni te kako bi ih se moglo riješiti, saznajte na ovom savjetovanju.

Osim Stečajnoga zakona bit će riječi i o Zakonu o stečaju potrošača (NN 100/15) koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Savjetovanje je namijenjeno odvjetnicima, sucima, pravnicima u gospodarstvu, stečajnim upraviteljima i svima ostalima koji sudjeluju u stečajnom postupku ili postupku stečaja potrošača.


   

Teme

 

Predstečajni postupak - dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini


Promjene u stečajnom postupku prema novom Stečajnom zakonu iz 2015. - dr. sc. Jasnica Garašić, dipl. iur., profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Novine u izboru i imenovanju stečajnih upravitelja - Nevenka Marković, dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda RH

 

Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka - mr. sc. Igor Periša, dipl. iur., sudac Visokog trgovačkog suda RH


Razlučna prava i novi Stečajni zakon iz 2015. - Nino Radić, dipl. iur., sudac Trgovačkog suda u Zagrebu


Novi zakon o stečaju potrošača - Nevenka Marković, dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda RH


   

Materijali

 

Sudionici će kao materijal u elektronskom obliku dobiti: prezentacije predavača u PowerPointu, Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku, 22 obrasca u predstečajnom i stečajnom postupku te pregled svih postavljenih pitanja i odgovora sa savjetovanja.

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901; 4611 900 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, što bi voditeljima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja ili davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za savjetovanje i radni materijal iznosi 850 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na

IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5506-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Sudionici radionice radni materijal mogu podići od 9 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.