Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je


RADIONICU:


NEIMOVINSKA ŠTETA

Posebno o sadržaju tužbe i presude i utvrđivanju iznosa novčane naknade


Utorak, 21. travnja 2015. u 10 satiZagreb,

Hotel International, Miramarska 24


Voditelj: IVICA CRNIĆ, dipl. iur.


* neformalna atmosfera * razgovor i odgovori na pitanja *

* primjeri iz sudske prakse *

* primjer tužbe i presude za naknadu neimovinske štete *


Preuzimanje letka i prijavnice


Poštovani sudionici

PREDVIDIVO TRAJANJE RADIONICE

 

Uvodna prezentacija materije oko 90 minuta, stanka 30 minuta, razgovor i odgovori na pitanja – prema interesu sudionika   

Teme

Prava osobnosti

- ljudska prava i prava osobnosti

- važnost uloge sudova u zaštiti prava osobnosti

- povrede prava osobnosti

Načini popravljanja neimovinske štete

- nenovčani

- novčani

Pravična novčana naknada

- kriteriji (za fizičke i pravne osobe)

- kad ne postoji pravo na novčanu naknadu

Činjenice koje utječu na iznos (visinu) novčane naknade

- fizičke boli

- duševne boli

- smanjenje životne aktivnosti

- strah

- naruženost

- smrt i invaliditet bliske osobe

- orijentacijski kriteriji

Zadaci medicinskog vještaka

- o nepotrebi medicinskog vještačenja

Osobito o sadržaju tužbe i presude

Osnovno o naknadi neimovinske štete nastaloj informacijom u medijima

 


   

Pisani materijal

               

MATERIJALI


Primjer tužbe za isplatu pravične novčane naknade

Primjer presude

Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske

(Materijali će biti napravljeni u PowerPointu i poslani sudionicima na mail.)


DODATNI PISANI MATERIJAL PO IZBORU


Knjiga „Utvrđivanje iznosa novčane naknade neimovinske štete

autora Ivice Crnića, uz nadoplatu 133 kune

O sadržaju knjige detaljnije pročitajte na

http://www.organizator.hr

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Korisno bi bilo da sudionici unaprijed na mail adresu: organizator@zg.t-com.hr ili organizatordoo@gmail.com ; faksom na 01/4611 902; 4611 901; 4611 900 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III pošalju pitanja, što bi voditelju omogućilo da što potpunije na njih odgovori.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja ili davati svoje komentare        

   

Prijave, naknada, obavijest

       

 

Prijave se šalju na: organizator@zg.t-com.hr ili organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 690 kuna. Za dodatni pisani materijal („Utvrđivanje iznosa novčane naknade neimovinske štete“) naknada se uvećava za 133 kune. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5502-xxx (xxx je Vaš OIB).

Sudionici radionice radni materijal mogu podići od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.