Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A RRADNO  I  OVRŠNO  PRAVO U PRAKSI

 

Četvrtak, 29. siječnja 2015.

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2


Početak rada u 9 sati

Primanje sudionika od 8 sati


Preuzimanje programa rada


Preuzimanje letka i prijavnice


 

   

Poštovani sudionici

         

U srpnju 2014. došlo je do opsežnih izmjena u radnom i ovršnom pravu - donesen je potpuno novi Zakon o radu te je izmijenjen i dopunjen važeći Ovršni zakon.


Nakon svega četiri mjeseca u praksi su se pojavili razni problemi u primjeni zakona. Stoga je cilj seminara informirati sudionike o novim i izmjenjenim propisima, kritički progovoriti o nejasnoćama i poteškoćama u njihovoj primjeni te razmotriti praktična rješenja za primjenu zakonskih novina.   

Teme

Novo uređenje individualnih radnih odnosa (Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH)


Novi Zakon o radu - sudjelovanje radnika o odlučivanju i kolektivni radni odnosi (dr. sc. Viktor Gotovac, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)


Novi propisi o otkazu ugovora o radu i sudskoj zaštiti individualnih prava radnika (Ivica Crnić, odvjetnik u Zagrebu)


Novela Ovršnog zakona od 15. srpnja 2014. - opći pregled (dr. sc. Mihajlo Dika, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini)


Provedba ovrhe na novčanim sredstvima (Vinka Ilak, viši specijalist za pravnu podršku FINA-e)


Ovrha na nekretnini (Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH)


Fiducijarno i založnopravno osiguranje (dr.sc. Garijela Mihelčić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci)

 


   

Pisani materijal

 

Sudionici seminara mogu izabrati pisani materijal između 2 varijante(A ili B).A) Knjiga KOMENTAR OVRŠNOG ZAKONA autorice Gabrijele Mihelčić (2015., biblioteka Pravo 85) koja sadržava pročišćeni tekst Ovršnog zakona, iscrpne komentare svakog pojedinog članka, opsežnu sudsku praksu i detaljno abecedno kazalo pojmova. Tvrdi uvez, 1150 stranica.

ili
B) Knjiga NOVO RADNO I OVRŠNO PRAVO, skupina autora (2015., biblioteka Pravo 84) koja sadržava radove predavača koji su pisani na temelju novog Zakona o radu i Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Tvrdi uvez, 450 stranica.

Knjiga ZAKON O RADU autora Ivice Crnića (2014., biblioteka Zakoni 11). Knjiga sadržava tekst novog Zakona, obrazloženje Konačnog prijedloga Zakona, priloge i opsežno abecedno kazalo pojmova koje olakšava snalaženje u novoj strukturi zakona. Tvrdi uvez, 384 stranice.


                          

   

Odgovori na pitanja i rasprava

       

Odgovarajući dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika. Stoga Vas molimo da svoja pitanja unaprijed dostavite Organizatoru d.o.o. mailom, faksom ili poštom kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore.


   

Prijave, naknada, obavijest

1. Prijave se šalju na e-mail: organizator@zg.t-com.hr ili organizatordoo@gmail.com , na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900 ili na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III.


2. Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.390 kuna. Za uplate do 8. siječnja 2015. odobravamo popust od 200 kuna (1.190 umjesto 1.390 kuna). Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5501-xxx (xxx je Vaš OIB). Ako želite ponudu, molimo da to naznačite u prijavi.


3. Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

       .

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.