Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK

U RADNIM ODNOSIMAsrijeda, 30. svibnja 2012. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 

POPUST ZA UPLATE DO 15.5.2012.

I ZA DODATNI MATERIJAL – NOVO IZDANJE KNJIGE

ZAKON O RADU – PRIMJENA U PRAKSIPREDAVAČI:

 

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

mr. sc. IRIS GOVIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

mr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica-urednica u RiF-u


Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati Letak s prijavnicom (.pdf)


   

CILJ SEMINARA

       Sporovi između radnika i poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa vrlo su složeni. Oni zahtijevaju poznavanje propisa o radu, kao materijalnog prava, ali i Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona, kao osnovnih procesnih odredaba.

 

       Cilj je ovog seminara uputiti na međusobnu povezanost tih propisa te na rješavanje pitanja koja nastaju u njihovoj primjeni kod zaštite prava pred poslodavcem a zatim i pred sudom.

 

       Velik dio vremena na seminaru bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.


   

UVODNE TEME


Otkaz ugovora o radu:


- dostava odluke

- tužbeni zahtjevi u radnim sporovima (Darko Milković)


Sudska zaštita individualnih prava radnika kod poslodavca i u parničnom postupku (Ivica Crnić)Novčane tražbine radnika, posebno u vezi s pravom na godišnji odmor (Marija Zuber)Ovrha u radnim odnosima:


- ovrha na plaći

- vraćanje radnika na rad (Iris Gović)


   

PISANI MATERIJAL

 

Pisani je materijal skripta u kojima su obrađene teme iz uvodnih izlaganja.

 

 

Sudionici seminara mogu, kao dodatni seminarski materija naručiti, uz popust od 25% na prodajnu cijenu, najnovije, treće izdanje knjige ZAKON O RADU - Primjena u praksi (2012.) autora Ivice Crnića dopunjeno s preko 350 novih sudskih odluka iz radnih sporova. Dodatni materijal nadoplaćuje se 372,00 kn (redovna cijena: 496 kn).      

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

       

       Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

1. Prijave se šalju na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


2. Naknada za seminar i radni materijal (skripta) za uplate do 15.5.2012. iznosi 970 kn, a nakon tog datuma (od 16.5.2012.) 1.170,00 kn.

Dodatni seminarski materijal – knjiga autora Ivice Crnića, Pravo 76 - Zakon o radu - primjena u praksi nadoplaćuje se 372 kn (25% niža cijena od prodajne).

Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5202-xxx (xxx je Vaš OIB). U iznos naknade uključen je PDV.

Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i gotovinom.


3. Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.