Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

s e m i n a r
POČETAK PRIMJENE NOVOG OVRŠNOG PRAVA

I DJELOVANJA JAVNIH OVRŠITELJA

 

- OBRASCI ZA POSTUPANJE -

 


srijeda, 30. studenoga 2011. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2RADNI  MATERIJAL:

Skripta s radovima predavača  i obrascima za postupanje

prema Pravilniku o javnoovršiteljskim ispravama i obrascima

 
PREDAVAČI:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

Dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

JOŽICA MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.,

javna bilježnica u Zagrebu

NADA NEKIĆ-PLEVKO, dipl. iur.,

predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu

ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike HrvatskeRaspored rada


Letak i prijavnica

  

   

Poštovani sudionici

       Za vrlo kratko vrijeme, 1. siječnja 2012. počinje primjena najvećeg dijela novog Ovršnog zakona te Zakona o javnim ovršiteljima kojima se mijenja dosadašnji sustav i instituti ovrhe. U pravni sustav uvodi se nova institucija javnih ovršitelja. Sudovi zadržavaju važnu ulogu, ponajprije kroz nadzor nad radom javnih ovršitelja. Bitnu ulogu imaju također i javni bilježnici. Novine su još više naglašene Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011.


       S obzirom na te opsežne promjene, koje zahtijevaju velike prilagodbe i otvaraju brojna pitanja kako postupati u praksi, cilj je seminara informirati sudionike o novim ovršnim propisima, kritički progovoriti o nejasnoćama i mogućim poteškoćama u njihovoj primjeni te razmotriti praktična rješenja za primjenu zakonskih novina, te upozoriti na pisane obrasce za postupanje.   

Uvodne teme

  • Novi Ovršni zakon - opći pregled i prijelazni režim (Mihajlo Dika)

  • Početak rada, organizacija i nadležnost javnoovršiteljske službe - neka sporna pitanja (Ivica Crnić)

  • Novi sustav pravnih lijekova (Đuro Sessa)

  • Ovrha radi naplate novčane tražbine na novčanim tražbinama ovršenika (Mihajlo Dika)

  • Ovrha na nekretnini (Đuro Sessa)

  • Ovrha na pokretninama s osvrtom na ovrhu na motornim vozilima (Nada Nekić-Plevko)

  • Sudjelovanje javnih bilježnika u postupku ovrhe i osiguranja (Jožica Matko-Ruždjak)   

Pisani materijal

       

       Pisani materijal je skripta s referatima predavača koja, kao dodatak, sadržavaju Pravilnik o javnoovršiteljskim ispravama i obrascima za provedbu ovrhe pred javnim ovršiteljima (Nar. nov., br. 82/11).


   


   

Odgovori na pitanja i rasprava

       

       Odgovarajući dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika. Stoga Vas molimo da svoja pitanja unaprijed dostavite Organizatoru d.o.o. mailom, faksom ili poštom kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore.


   

Prijave, naknada, obavijesti

 

       Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr

       Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.090,00 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5107-xxx (xxx je Vaš OIB). U naknadu je uključen PDV.

       Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

         

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.

Organizator d.o.o.

Ulica kralja Zvonimira 26/III, Zagreb

Tel./faks: 01/4611901; 4611902; 4611900

mail: organizator@zg.t-com.hr

www.organizator.hr