Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
UPRAVNI SPOR U PRAKSIutorak, 15. studenoga 2011., u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 


PREDAVAČI:


Ante Galić, dipl. iur.,

predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur.,

sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Goranka Barač Ručević, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur.,

predsjednica Financijskog i radno-pravnog odjela Upravnog suda Republike Hrvatske

Miljenka Pajalić, dipl. iur.,

sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Dunja Jurić Knežević, dipl. iur.,

sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Mato Arlović, dipl. iur.,

sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
Letak   


Poštovani!


       1.siječnja 2012. počinje primjena novog Zakona o upravnim sporovima kojim se pravni sustav Republike Hrvatske uvodi potpuno nova institucija upravnih sudova u dva stupnja. Rijeć je o sustavu dosad nepoznatom hrvatskim pravnicima koji će zahtjevati bitno drugaćiji pristup upravnom sporu kao pravnom institutu.

 

       Seminar je prvenstveno namijenjen odvjetnicima koji će zastupati građane i pravne osobe, s jedne strane , i službenim osobama koje će zastupati javnopravna tijela čija se odluka pobija s druge strane.

 

       Nakladnička kuća Organizator d.o.o., u pripremi za primjenu tog potpuno novog propisa, priredila je ovaj seminar, na kojem će iskusni pravni stručnjaci u području upravnog sudovanja, govoriti o tim promjenama. U tom smislu i pisani su materijali namijenjeni ponajprije pravnicima-praktičarima.

    

TEME I PREDAVAČI

Promjene u upravnom sudovanju i temeljne odredbe novog upravnog spora - Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske

Stranke i tužbe u upravnom sporu - mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Dokazi u upravnom sporu - Goranka Barač Ručević, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Sudske odluke u upravnom sporu - Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., predsjednica Financijskog i radno-pravnog odjela Upravnog suda Republike Hrvatske

Žalba u upravnom sporu - Miljenka Pajalić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu - Dunja Jurić Knežević, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

Ocjena zakonitosti općih akata - Mato Arlović, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
   

PISANI MATERIJALI

       

Pisani materijal za seminar je knjiga Upravni spor u praksi autora Ante Galića, Lidije Rostaš Beroš i Inge Vezmar Barlek, u izdanju Organizatora d.o.o., Zagreb, 2011.

Knjiga sadrži 88 primjera tužbi, ostalih podnesaka stranaka, žalbi i odluka (presuda i rješenja) sudova i podsjetnik je na mogući sadržaj takvih isprava. Autori su bili pred velikim izazovom jer je riječ o potpuno novom zakonu koji će uskoro u primjenu. No uz mnogo truda uspjeli su moguće sporne situacije pretočiti u primjere koji će poslužiti praktičarima kao ideja vodilja u njihovom razrješavanju.


 


Ante Galić - Lidija Rostaš-Beroš - Inga Vezmar Barlek

 

UPRAVNI SPOR U PRAKSI

 

(25% popusta za sudionike seminara)
- 88 primjera tužbi, žalbi i ostalih podnesaka stranaka, zapisnika, presuda i riješenja

- napomene autora uz pojedina poglavlja

- tekst novog Zakona o upravnim sporovima(NN 20/10)

- izvadci iz Sudskog poslovnika i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

- abecedno kazalo pojmova


   

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

Odgovarajući dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara i raspravi. Stoga organizator moli da se pitanja referentima dostave unaprijed, kako bi se na njih mogli dati što potpuniji odgovori.

 

Pisana pitanja mogu se dostaviti na e-mail organizator@zg.t-com.hr, faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26

10000 Zagreb.

 

Dakako, sudionici će pitanja moći postaviti i u tijeku seminara.


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

1. Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o. , p.p.584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na faks:01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr

 

2. Naknada za seminar i knjigu iznosi 1.290,00 kn ili 1.050,00 kn bez knjige po sudioniku (PDV uračunat). Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun  2360000-1101274691, Organizator d.o.o. , Zagreb, s pozivom na broj 5106-xxx (xxx je Vaš OIB).

 

3. Sudionici savjetovanja seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.