Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
NOVO OVRŠNO PRAVO


NOVOSTI U STEČAJNOM PRAVU


SKRAĆENI STEČAJNI POSTUPAK

I OSOBNI STEČAJ


ponedjeljak, 7. ožujka 2011. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2RADNI  MATERIJAL:

Drugo, dopunjeno izdanje knjige Novi Ovršni zakon, Zakon o javnim ovršiteljima i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Ivice Crnića i Darije Keškić s opsežnim abecednim kazalom pojmova, uvodnim objašnjenjima i pravilnicima

Skripta s radovima predavača
PREDAVAČI:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

Dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

Dr. sc. JASNICA GARAŠIĆ, dipl. iur.,

izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu

JOŽICA MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.,

javna bilježnica u Zagrebu

NADA NEKIĆ-PLEVKO, dipl. iur.,

predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu

ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike HrvatskePrijavnica

  

   

Poštovani sudionici

       23. studenog 2010. doneseni su novi Ovršni zakon te Zakon o javnim ovršiteljima kojima se temeljito mijenja dosadašnji sustav i instituti ovrhe. U pravni sustav uvodi se nova institucija javnih ovršitelja, ali i sudovi zadržavaju važnu ulogu, ponajprije kroz nadzor nad radom javnih ovršitelja. Bitnu ulogu imaju također i javni bilježnici. Novine još više naglašava Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011.

       S obzirom na te opsežne promjene, koje zahtijevaju velike prilagodbe i otvaraju brojna pitanja kako postupati u praksi, cilj je seminara informirati sudionike o novim ovršnim propisima, kritički progovoriti o nejasnoćama i mogućim poteškoćama u njihovoj primjeni te razmotriti praktična rješenja za primjenu zakonskih novina.

       Osim toga, Zakonom o dopunama Stečajnog zakona od 1. listopada 2010. uveden je poseban skraćeni stečajni postupak koji bi trebao omogućiti sumarnu eliminaciju određenih kategorija stečajnih dužnika. Aktualnost i važnost tog stečajnog postupka naglašena je brojem dužnika protiv kojih se treba provesti te brojem njihovih vjerovnika. Na seminaru će se upozoriti na osnovne dileme koje postoje u mogućem zakonskom reguliranju instituta osobnog stečaja u Hrvatskoj te predložiti neka od mogućih rješenja. Bit će također riječi o tijelima koja bi mogla provoditi osobni stečaj.

         


   

Uvodne teme

  • Novo ovršnopravno uređenje - opći pregled i prijelazni režim (Mihajlo Dika)

  • Organizacija i nadležnost javnoovršiteljske službe (Ivica Crnić)

  • Pravni lijekovi u ovršnom postupku (Đuro Sessa)

  • Ovrha na novčanim tražbinama - Ovršni zakon i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Mihajlo Dika)

  • Ovrha na nekretninama (Đuro Sessa)

  • Ovrha na pokretninama s osvrtom na ovrhu radi predaje pokretnina i ostvarenja nenovčane tražbine (Nada Nekić-Plevko)

  • Sudjelovanje javnih bilježnika u postupku ovrhe i osiguranja (Jožica Matko-Ruždjak)

  • Skraćeni stečajni postupak (Mihajlo Dika)

  • Kako zakonski urediti osobni stečaj u Hrvatskoj i tko bi ga mogao provoditi (Jasnica Garašić)


   

Pisani materijal

       

       Pisani je materijal nova knjiga u biblioteci Zakoni - Novi Ovršni zakon, Zakon o javnim ovršiteljima te Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima s uvodnim napomenama Ivice Crnića, tekstom obrazloženja prijedloga tih propisa te opsežnim abecednim kazalom pojmova. Osim toga, svaki će sudionik dobiti skripta s referatima predavača.


   


   

Odgovori na pitanja i rasprava

       

       Odgovarajući dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika. Stoga Vas molimo da svoja pitanja unaprijed dostavite Organizatoru d.o.o. mailom, faksom ili poštom kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore.


   

Prijave, naknada, obavijesti

       

       Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

       Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.190 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5102-xxx (xxx je Vaš OIB).

       Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.