Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
NOVO  RADNO  I  OVRŠNO  PRAVO


Četvrtak, 18. rujna 2014.

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati


* * * 956 stranica pisanog materijala ***

 

Preuzimanje letka i prijavnice


PROGRAM RADA  

   

Poštovani sudionici

         

U srpnju ove godine došlo je do opsežnih izmjena u radnom i ovršnom pravu - donesen je potpuno novi Zakon o radu te je izmijenjen i dopunjen važeći Ovršni zakon.


S obzirom na te promjene cilj je seminara informirati sudionike o novim i izmijenjenim propisima, kritički progovoriti o nejasnoćama i mogućim poteškoćama u njihovoj primjeni te razmotriti praktična rješenja za primjenu zakonskih novina.   

Teme

Novo uređenje individualnih radnih odnosa (Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH)


Kolektivni radni odnosi (dr. sc. Viktor Gotovac, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)


Otkaz ugovora o radu i sudska zaštita (Ivica Crnić, odvjetnik u Zagrebu)


Opći pregled izmjena i dopuna Ovršnog zakona (dr. sc. Mihajlo Dika, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini)


Ovrha na novčanim tražbinama s posebnim osvrtom na tražbine radnika (dr. sc. Mihajlo Dika, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini)


Ovrha na nekretninama (Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH)

 


   

Pisani materijal

 

Seminarski je materijal opsežni zbornik radova s referatima predavača koji su pisani na temelju novog Zakona o radu i Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Zbornik sadržava i pročišćeni tekst novog Ovršnog zakona i opsega je 572 stranice. Osim toga svaki sudionik dobit će knjigu Zakon o radu Ivice Crnića. Knjiga sadržava tekst novog Zakona o radu, obrazloženje Konačnog prijedloga Zakona, priloge i opsežno abecedno kazalo pojmova, koje olakšava snalaženje u novoj strukturi zakona. Tvrdi uvez, 384 stranice.             


   

Odgovori na pitanja i rasprava

       

Odgovarajući dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika. Stoga Vas molimo da svoja pitanja unaprijed dostavite Organizatoru d.o.o. mailom, faksom ili poštom kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore.


   

Prijave, naknada, obavijest

Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr ili organizatordoo@gmail.com

Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.290 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5401-xxx (xxx je Vaš OIB).

Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.        

       .

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.