Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
ZAKON O RADU - AKTUALNOSTI

I SUDSKA PRAKSA


RADNI MATERIJAL:

Knjiga - ZAKON O RADU - PRIMJENA U PRAKSI

autora Ivice Crnića, opsega 580 stranicasrijeda 1. prosinca 2010.

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 


PREDAVAČI:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, dipl. iur.,

dekan i redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

mr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica-urednica u RiF-u

 

Letak s prijavnicom (preuzimanje)   

Cilj seminara

Prvi je cilj seminara uputiti na novine koje je donio novi Zakon o radu, posebice na odredbe koje stvaraju dvojbe u praksi.


U nekim važnim područjima (primjerice otkazi, naknada štete, sudska zaštita) velik dio propisa nije izmijenjen ili nije bitno izmijenjen tako da će u odnosu na ta, u životu vrlo česta pitanja, ostati i dalje relevantna sudska praksa koja se temelji na prijašnjem Zakonu o radu.


Zato je drugi cilj seminara uputiti na tu nadalje aktualnu sudsku praksu, kako u slučajevima koji će se razrješavati po prijašnjem tako i po aktualnom Zakonu o radu. Drugi je cilj posebno istaknut seminarskim materijalom.


Dakako, u skladu s dobrim običajima, velik dio vremena na seminaru bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.   

Uvodne teme

• Sklapanje ugovora o radu (Potočnjak)

  a) osobito o ugovoru o radu na određeno vrijeme

  b) radnopravni status menadžera

• Antidiskriminacijske odredbe (Potočnjak)

• Radno vrijeme (Zuber)

• Odmori i dopusti (Zuber)

• Plaće i naknada plaća (Zuber)

• Naknada štete (Crnić)

  a) posebno o izmjenama propisa o zaštiti na radu u vezi s objektivnom odgovornošću poslodavaca

  b) naknada neimovinske štete u slučaju povrede dostojanstva i šikanoznih postupaka

• Prestanak ugovora o radu (Milković)

  a) posebno o redovitom otkazu

  b) posebno o izvanrednom otkazu

• Sudska zaštita individualnih prava radnika (Milković)

• Način zbrinjavanja kolektivnog viška radnika (Milković)

• Kolektivni radni odnosi (Potočnjak)
   

Pisani materijal

       

Pisani je materijal nova knjiga - zbirka sudskih odluka iz primjene Zakona o radu s tekstom novog ZR-a. Knjiga je opsežna zbirka sudske prakse Ustavnog, Vrhovnog i županijskih sudova. Riječ je o praksi koja se kao orijentacija može koristiti u primjeni novog Zakona o radu, ali se odnosi i na institute prijašnjeg zakona.

Autor knjige je Ivica Crnić, dipl. iur.   

Prijave, naknada, obavijest

Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.190,00 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5005-xxx (xxx je Vaš OIB).


Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.