Organizator d.o.o., Zagreb


Vas poziva na

 

s e m i n a r

 


ZAKON O RADU - AKTUALNOSTI I

SUDSKA PRAKSA


četvrtak, 10. lipnja 2010. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 PREDAVAČI:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu


DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu


dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, dipl. iur.,

dekan i redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu


mr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica-urednica u RiF-u


Program rada
   

CILJ SEMINARA

 

Prvi je cilj seminara uputiti na novine koje je donio novi Zakon o radu, posebice na odredbe koje stvaraju dvojbe u praksi.

 

U nekim važnim područjima (primjerice otkazi, naknada štete, sudska zaštita) velik dio propisa nije izmijenjen ili nije bitno izmijenjen tako da će u odnosu na ta, u životu vrlo česta pitanja, ostati i dalje relevantna sudska praksa koja se temelji na prijašnjem Zakonu o radu.

 

Zato je drugi cilj seminara uputiti na tu nadalje aktualnu sudsku praksu, kako u slučajevima koji će se razrješavati po prijašnjem tako i po aktualnom Zakonu o radu. Drugi je cilj posebno istaknut seminarskim materijalom.

 

Dakako, u skladu s dobrim običajima, velik dio vremena na seminaru bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.   

UVODNE TEME


Sklapanje ugovora o radu (Potočnjak)


a) osobito o ugovoru o radu na određeno vrijeme

b) radnopravni status menadžera

Antidiskriminacijske odredbe (Potočnjak)

Radno vrijeme (Zuber)

Odmori i dopusti (Zuber)

Plaće i naknada plaća (Zuber)

Naknada štete (Crnić)


a) posebno o izmjenama propisa o zaštiti na radu u vezi s objektivnom odgovornošću poslodavaca

b) naknada neimovinske štete u slučaju povrede dostojanstva i šikanoznih postupaka

Prestanak ugovora o radu (Milković)


a) posebno o redovitom otkazu

b) posebno o izvanrednom otkazu

Sudska zaštita individualnih prava radnika (Milković)

Način zbrinjavanja kolektivnog viška radnika (Milković)

Kolektivni radni odnosi (Potočnjak)   

PISANI MATERIJAL

 

 

Sadržaj

       

Pisani je materijal nova knjiga - zbirka sudskih odluka iz primjene Zakona o radu s tekstom novog ZR-a. Knjiga je opsežna zbirka sudske prakse Ustavnog, Vrhovnog i županijskih sudova. Riječ je o praksi koja se kao orijentacija može koristiti u primjeni novog Zakona o radu, ali se odnosi i na institute prijašnjeg zakona. Autor knjige je Ivica Crnić, dipl. iur.


   

NAKNADA I PRIJAVE

Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.290 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5003-xxx (xxx je Vaš OIB).


Prijavu već sada možete uputiti na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.