Organizator d.o.o., Zagreb


u povodu izlaska knjige

Zakon o parničnom postupku dr. sc. Ive Grbina


p r i r e đ u je

 

S E M I N A R
AKTUALNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU


ZAGREB, utorak, 30. ožujka 2010.

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 PREDAVAČI:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

dr. sc. IVO GRBIN, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH u mirovini

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RHPočetak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati


Preuzimanje letka


Preuzimanje prijavnice


Raspored rada


   

Uvod

POŠTOVANI SUDIONICI!

 

       Pravnici u gospodarstvu, odvjetnici, državni odvjetnici, suci i drugi svakodnevno primjenjuju Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08.). Riječ je o dinamičnoj, uvijek aktualnoj pravnoj materiji koja je često i predmet tumačenja kroz sudske odluke.

       Referenti će u kratkim uvodnim izlaganjima podsjetiti na neke bitne, aktualne teme primjene Zakona o parničnom postupku u praksi. Naime, predviđeno je da se bitan dio vremena posveti odgovorima na pitanja, a prema želji sudionika i raspravi. Zato molimo sudionike da već sada upute pitanja za referente kako bi mogli dobiti što iscrpnije odgovore.


   

TemePredviđene su sljedeće uvodne teme:-

parnični postupak i sudska zaštita individualnih prava iz radnog odnosa

-

parnični postupak i naknada štete 

-

zahtjev za mirno rješenje spora

-

tužbe na utvrđenje ništetnosti i pobojnosti

-

stvarna nadležnost sudova u parničnom postupku

-

troškovi parničnog postupka

-

izvanredna revizija

   

Seminarski materijal

       

Sudionici seminara dobit će najnovije izdanje knjige Ive Grbina ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU sa sudskom praksom, bilješkama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom; peto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Knjiga će biti objavljena u biblioteci Pravo u ožujku 2010. i opsega je 900 stranica. Sadržava aktualni pročišćeni tekst ZPP-a s iscrpnim napomenama i više stotina sudskih odluka. Popraćena je detaljnim kazalom i mnogobrojnim prilozima relevantnim za primjenu ZPP-a.   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr. Pitanja će se, naravno, moći postaviti i na samom seminaru.


   

Prijave, naknada, obavijest

1.   Prijave se šalju na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


2.   Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1290 kn po sudioniku. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5002-xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i čekom građana ili gotovinom.


3.   Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.