U utorak, 26. siječnja 2010., u Zagrebu


održano je savjetovanjeNOVELA  ZAKONA  O

TRGOVAČKIM  DRUŠTVIMA

(Nar. nov., 137/09.)PREDAVAČI:


Akademik JAKŠA BARBIĆ

Prof. dr. sc. ZORAN PARAĆ

Doc. dr. sc. HRVOJE MARKOVINOVIĆ


   

Uvod

POŠTOVANI!


         Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. nastavila je prilagodbu tog Zakona europskom pravu društava. Donesene su nove direktive Europske unije koje je trebalo ugraditi u Zakon, ali je došlo i do promjena u pravu po uzoru na koje je donesen ZTD, a čiji je cilj sprečavanje zlouporaba u pravu društava. Najnovijim izmjenama i dopunama u Zakon su unesena sva rješenja iz europskih direktiva, osim onih iz upravo donesenih dviju posljednjih koje još nijedna od država članica Unije nije mogla unijeti u svoj pravni sustav, tako da Hrvatska sada ima zakon koji se mora primjenjivati prema europskim standardima, tj. tumačiti prema cilju europskih normi te u skladu s ostalim izvorima europskog prava. To je velika promjena na koju se valja priviknuti jer gramatička metoda tumačenja propisa više nema dominantnu ulogu kao što je to dosada kod nas bilo slučaj. Svi koji primjenjuju ZTD morat će prije svega znati kako utvrditi cilj norme koju primjenjuju.

          

       Nova su pravna rješenja opsežna, vrlo precizna, ne dopuštaju improvizaciju i nameću brojne nove obveze organima društava. Pravni praktičari i pripadnici drugih struka teško će se snaći u zakonskim novinama ne informiraju li se o njihovu značenju i načinu primjene, naročito o pozadini novih pravnih rješenja.


         Osim toga, nakon izmjena i dopuna ZTD-a donesen je i novi Zakon o radu. Neke njegove odredbe relevantne su i za primjenu ZTD-a (predstavnik radnika u organima društava, prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca), pa je potrebno objasniti u čemu su novine i na tom području.


       Zato i organiziramo ovaj seminar čiji je cilj razmotriti praktična pitanja primjene izmijenjenih propisa i uputiti sudionike kako sada primijeniti pojedine odredbe ZTD-a. Kao predavače angažirali smo autore izmjena i dopuna Zakona koji će, uz objašnjenje promjena, iznijeti i razloge zbog kojih je do njih došlo te njihov cilj.   

Sadržaj seminaraNa seminaru će se posebno obraditi novine u vezi s:1.

prilagodbom Zakona europskom pravu društava - naročito nove odredbe o sazivanju glavne skupštine dioničkog društva, novom računanju rokova, održavanju skupštine te ostvarenju prava glasa;

2.

usklađenjem Zakona s drugim zakonima

3.

osnivanjem dioničkog društva i društva s ogranicenom odgovornošću unosom stvari i prava u društvo;

4.

izvještavanjem društva i obavještavanjem dioničara;


5.

povećanjem temeljnog kapitala dioničkog društva;

6.

izvanparničnim postupkom u stvarima prava društava;

7.

povećanjem kamatnih stopa pri plaćanju primjerenih otpremnina i naknada;

8.

novim odredbama o d.o.o.-u a naročito o osnivanju društva, ukidanju temeljnog uloga, upisu članova društva u sudski registar, zastupanju društva, odgovornosti članova za štetu, uvođenju povećanja temeljnog kapitala društva kao odobrenog kapitala;

9.

upisima u sudski registar i objavama tih upisa;

10.

ništetnosti i pobojnosti odluka glavne skupštine/skupštine društva i upisu odluka u sudski registar prije okončanja spora;

11.

redakcijskim poboljšanjima i usklađenjem nazivlja;

12.

odredbama novog Zakona o radu relevantnim za primjenu ZTD-a.

   

Seminarski materijal

Sudionici seminara dobit će najnoviju knjigu akademika Jakše Barbića “Zakon o trgovačkim društvima”, peto, izmijenjeno izdanje, 2010., koja sadržava pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima za potrebe prakse. U knjizi se, osim toga, nalaze iscrpna uvodna objašnjenja akademika Jakše Barbića u kojima su komentirane sve izmjene i dopune ZTD-a, usporedba svih zakonskih rješenja s odgovarajućim direktivama EU te opsežno abecedno kazalo.

Tvrdi uvez, 650 stranica.

 

 

Sudionici koji uplate 50 kn veću naknadu dobit će i knjigu Jakše Barbića “Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar“ iz 2005. godine.

 


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr


   

Prijave, naknada, obavijest

1. Prijave se šalju na adresu Organizatora d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


2. Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1100 kn po sudioniku (1150 kn ako želite i “Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar“ iz 2005.). Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5001-xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i čekom građana ili gotovinom.


3. Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

                   

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.Preuzimanje letka s prijavnicom