Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u j e   s e m i n a r


NOVA ORGANIZACIJA PARNIČNOG

SUDOVANJA

Novi rokovi postupanja i obveze odvjetnika, pravnika

u gospodarstvu i sudaca


Srijeda, 20. ožujka 2013. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2PrijavnicaUrednik:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu


Predavači:

dr. sc. VANJA BILIĆ, dipl. iur.,

pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske

dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

RENATA DUKA, dipl. iur.,

načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava

u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske

dr. sc. ALEKSANDRA MAGANIĆ, dipl. iur.,

docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu


Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati   

POŠTOVANI!

       Pred nama su velike promjene u parničnom postupku koje će zahtijevati nova znanja i odgovornosti odvjetnika, pravnika u gospodarstvu, državnih odvjetnika i sudaca. Naime, 15. veljače 2013. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku kojim se u velikoj mjeri mijenja parnični postupak. Njime se uvodi obvezno pripremno ročište, novosti u mirnom rješavanju spora, izmjene procesnih rokova i izmjene u sustavu dostave pismena, zabrana višekratnog ukidanja prvostupanjskih odluka te mnoge druge izmjene o kojima će biti riječ.


   

UVODNE TEME


Opći pregled izmjena i dopuna ZPP-a iz 2013. s osvrtom na prijelazni i završni režim (Renata Duka)Novosti u mirnom rješavanju sporova prije pokretanja i tijekom parničnog postupka (dr. sc. Vanja Bilić)Nova organizacija prvostupanjskog postupka (dr. sc. Mihajlo Dika)Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku (dr. sc. Aleksandra Maganić)Novo uređenje žalbenog postupka (Darko Milković)


   

PISANI MATERIJALI

 

Pisani je materijal skripta s radovima predavača u kojima su obrađene teme iz uvodnih izlaganja te objavljen pročišćeni tekst novog Zakona o parničnom postupku.


 


   

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

 

Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail:

organizator@zg.t-com.hr


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

Prijave se šalju na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr


Naknada za seminar i radni materijal (skripta) iznosi 970 kn za uplate do 5.3.2013., a nakon tog datuma (od 6.3.2013.) 1.170 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5303-xxx (xxx je Vaš OIB). Platiti se može i gotovinom na dan održavanja seminara. U naknadu je uključen iznos PDV-a.

Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.