Organizator d.o.o., Zagreb


V a s   p o z i v a   n a   s e m i n a r


RADNO  PRAVO  U  PRAKSI


Četvrtak, 28. veljače 2013. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2Prijavnica


Radni materijal:

knjiga OTKAZ UGOVORA O RADU Ivice Crnića

i prezentacije predavača u PowerPointuPREDAVAČI:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, dipl. iur.,

docent na Katedri za radno i socijalno pravo

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

dr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica - urednica u RiF-u


Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati


   

POŠTOVANI!

       Sporovi između radnika i poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa vrlo su složeni. Oni zahtijevaju, osim poznavanja radnopravnih propisa, i praćenje aktualne sudske prakse.

 

       Cilj je ovog seminara uputiti na te propise i sudsku praksu te na rješavanje pitanja koja nastaju u njihovoj primjeni kod zaštite individualnih i kolektivnih prava u radnim odnosima.

 

       Velik dio vremena na seminaru bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.


   

UVODNE TEME


PRAKTIČNA PITANJA OTKAZA UGOVORA O RADU (Darko Milković)SUDSKA ZAŠTITA INDIVIDUALNIH PRAVA RADNIKA (Ivica Crnić)PLAĆA, NAKNADA PLAĆE I OVRHA NA PLAĆI (Marija Zuber)KOLEKTIVNI UGOVORI – REPREZENTATIVNOST, SKLAPANJE I OTKAZ (Viktor Gotovac)   

PISANI MATERIJALI

 

Pisani je materijal knjiga OTKAZ UGOVORA O RADU (2013.) autora Ivice Crnića. U knjizi se kroz iscrpnu sudsku praksu obrađuju opravdani i neopravdani razlozi za otkaz, vrste otkaza, postupak otkaza, otkazni rokovi, otpremnina i sudska zaštita. Knjiga sadržava i priloge te opsežno abecedno kazalo pojmova.

 

 

Svim zainteresiranim sudionicima seminara mailom ćemo dostaviti i prezentacije svih predavača u PowerPointu.


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

PRIJAVE se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


NAKNADA za seminar i radni materijal iznosi 1.290 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5301-xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


SUDIONICI savjetovanja seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.