Organizator d.o.o., Zagreb


priređuje seminarPARNIČNI  POSTUPAK  U  VEZI  S  RADNIM  ODNOSIMA  I  NAKNADOM  NEIMOVINSKE  ŠTETE


Srijeda, 22. svibnja 2013. u 9 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Popust za uplate do 10. svibnja 2013.

(980 kn umjesto 1.180 kn)


Predavači:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu


DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu


ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike HrvatskePočetak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati


Prijavnica (.pdf)


   

POŠTOVANI!

      Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 25/13) uvedene su velike promjene u parničnom postupku koje će u znatnoj mjeri utjecati na ostvarivanje prava iz različitih pravnih odnosa, pa tako i na prava iz radnih odnosa i naknade neimovinske štete.

     Na ovom seminaru obradit ćemo najnovije izmjene parničnog postupka, postupovna pitanja u parnicama iz radnih odnosa i naknade neimovinske štete te razmotriti praktična rješenja za primjenu zakonskih novina.


   


UVODNE TEME


NOVA ORGANIZACIJA PARNIČNOG POSTUPKA (Đuro Sessa)POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA I DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK (Darko Milković)POSTUPOVNA PITANJA UTVRĐIVANJA NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE (Ivica Crnić)   

PISANI MATERIJALI

 

Pisani su materijal knjige Pravo 77A - Novi Zakon o parničnom postupku koja sadrži pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku s najnovijim izmjenama i dopunama iz 2013. te Utvrđivanje iznosa novčane naknade neimovinske štete autora Ivice Crnića.


        


   

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

 

Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail:

organizator@zg.t-com.hr


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

Prijave se šalju na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail:

organizator@zg.t-com.hr

Naknada za seminar i radni materijal (skripta) iznosi 980 kn za uplate do 10. svibnja 2013., a nakon tog datuma (od 11. svibnja 2013.) 1.180 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5304-xxx (xxx je Vaš OIB). Platiti se može i gotovinom na dan održavanja seminara. U naknadu je uključen iznos PDV-a.

Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.