Organizator d.o.o., Zagreb


p r i r e đ u je

 

S E M I N A RNOVINE U OVRŠNOM PRAVU

- NOV OVRŠNI ZAKON I IZMJENE ZAKONA O

PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA


Utorak, 6. studenoga 2012. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2
PREDAVAČI:


Dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


SLAVICA GARAC, dipl. iur,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


JOŽICA MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.,

javna bilježnica u ZagrebuPrijavnica (.pdf)


   

Poštovani sudionici

       Nakon opsežnih izmjena u ovršnom pravu donošenjem Ovršnog zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011. i nakon odgode primjene tog zakona, donosi se potpuno nov Ovršni zakon, mijenja se Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te prestaje važiti Zakon o javnim ovršiteljima.

 

       S obzirom da se donosi nov Ovršni zakon i drugi propisi koji su nužno vezani uz primjenu tog zakona, cilj je seminara informirati sudionike o novim ovršnim propisima, kritički progovoriti o nejasnoćama i mogućim poteškoćama u njihovoj primjeni te razmotriti praktična rješenja za primjenu zakonskih novina.


   

Uvodne teme

  • OPĆI PREGLED NOVOG OVRŠNOG ZAKONA (Mihajlo Dika)

  • OVRHA NA NOVČANIM TRAŽBINAMA I ULOGA FINANCIJSKE AGENCIJE (Mihajlo Dika)

  • OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA - POSEBNO O OVRSI NA MOTORNIM VOZILIMA (Slavica Garac)

  • SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU (Jožica Matko-Ruždjak)

   

Pisani materijal

       

       Pisani je materijal skripta s referatima predavača koji su pisani na temelju novog Ovršnog zakona. Skripta sadržava tekst novog Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12) i pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 91/10 i 112/12).

 


   

Odgovori na pitanja i rasprava

       

       Odgovarajući dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika. Stoga Vas molimo da svoja pitanja unaprijed dostavite Organizatoru d.o.o. mailom, faksom ili poštom kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore.


   

Prijave, naknada, obavijest

       

       Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

 

       Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.090,00 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5205-xxx (xxx je Vaš OIB).

 

       Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.