Organizator d.o.o., Zagreb


V a s   p o z i v a   n a   s e m i n a r


AKTUALNOSTI OVRŠNOG PRAVA


Četvrtak, 7. ožujka 2013. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2


Prijavnica


Radni materijal:

knjiga OVRŠNI ZAKON Ivice Crnića i Darije Keškić

i

skripta s radovima predavačaPREDAVAČI:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SLAVICA GARAC, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

JOŽICA MATKO RUŽDJAK, dipl. iur.,

javna bilježnica u Zagrebu

ĐURO SESSA, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati
   

POŠTOVANI!

       Od prije kratkog vremena (15. listopada 2012.) u primjeni je treći po redu, novi Ovršni zakon.

       Izmijenjen je i dopunjen i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

       Cilj je seminara uputiti na nove odredbe, ali ukazati i na određene nejasnoće i proturječnosti u propisima novog ovršnog prava, a koje mogu otežati njihovu primjenu pravnicima praktičarima: odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i sindikatima, državnim odvjetnicima, sucima, javnim bilježnicima i drugima, te razmotriti kako primijeniti ovršne propise u dvojbenim situacijama.


   

UVODNE TEME


OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE PO RAČUNU KOD BANKE (Mihajlo Dika)OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA – POSEBNO O OVRSI NA MOTORNIM VOZILIMA (Slavica Garac)OVRHA RADI VRAĆANJA ZAPOSLENIKA NA RAD ODNOSNO U SLUŽBU (Ivica Crnić)SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU I REGISTAR ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA (Jožica Matko-Ruždjak)PRAVNI LIJEKOVI I PARNICE ZA NEDOPUŠTENOST OVRHE (Đuro Sessa)

   

PISANI MATERIJALI

 

Pisani je materijal skripta s referatima predavača te knjiga Ovršni zakon autora Ivice Crnića i Darije Keškić. Knjiga sadržava uvodna objašnjenja Ivice Crnića, tekst novog Ovršnog zakona i pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima uz iscrpno abecedno kazalo pojmova te pripadajuće pravilnike poput Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu, Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i dr.


 


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

PRIJAVE se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


NAKNADA za seminar i radni materijal iznosi 1.190 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5302-xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


SUDIONICI savjetovanja seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.