RASPRODANO !!!


GODIŠNJAK 29

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

(2022.)

 


* 34 rada iz područja europskog, ustavnog, međunarodnog privatnog,

građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog,

ovršnog, stečajnog i upravnog prava u praksi *


Meki uvez, 564 stranice


Cijena: 97,56 eura (735 kn)


TEME I PREDAVAČI


1.

Novela ZPP-a – opći pregled, Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

2.

Iznenađujuća presuda i revizija, dr. sc. Marko Bratković, dipl. iur., docent Pravnog fakulteta u Zagrebu

3.

Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava (prema noveli Zakona o parničnom postupku), Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

4.

Novine u trgovačkom i stečajnom pravu, Igor Periša, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

5.

Cesija kod potrošačkih ugovora, mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH i dr. sc. Petar Miladin, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

6.

Prekomjerni teret i odgovornost države za štetu, Goranka Barać-Ručević, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda RH

7.

Odgovornost države za štetu i kazneni postupak – de lege lata i de lege ferenda, dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

8.

Prilagodba (hrvatskog) autorskopravnog zakonodavstva jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije s osvrtom na Ustav Republike Hrvatske, dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu i dr. sc. Dino Gliha, mag. iur., odvjetnik u Zagrebu
TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Preinaka tužbenog zahtjeva i djelomično povlačenje tužbe u predmetima po tužbama korisnika kredita u švicarskim francima - Igor Metelko

2.

Zbroj pozitivne i negativne razlike u vještačenju “švicaraca” - mr. sc. Zrinka Tironi

3.

Quo vadis franak? Otvorena sudska pitanja vezana za “slučaj Franak” – četiri godine kasnije - Srđan Kalebota

4.

O ugovorenoj međunarodnoj nadležnosti - dr. sc. Jelena Čuveljak

5.

Postavljanje tužbenog zahtjeva u formi ugovora - Josip Turkalj

6.

Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku - Matija Stokić

7.

Ponavljanje postupka u parnici nakon presude Europskog suda za ljudska prava - Renata Marić-Ivanović

8.

Vještačenje u sporovima povodom povrede prava industrijskog vlasništva - prava žiga - Toni Marinac

9.

Osiguranje i namirenje tražbina osiguranih založnim pravom na nekretninama nakon novele Ovršnog zakona iz 2020. - mr. sc. Alen Golub

10.

Razlozi primjene ubrzanog prethodnog postupka pred sudom Europske unije - mr. sc. Maja Josipović

11.

Neki primjeri ugroze pravne sigurnosti i vladavine prava kao temelja svake pravne državi ili kako brzo, jednostavno i učinkovito popraviti razmjerno loš ugled - percepciju pravosuđa u javnosti - dr. sc. Hrvoje Kačer

12.

Presuda: Trajektna luka Split protiv Republike Hrvatske - sadržaj, forma ili … nešto treće? - dr. sc. Vanja Seršić

13.

Kruzi koji se šire: pravna pomoć u ustavnoj interpretaciji Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država - Bojan Čaić

14.

Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela zbog nedostatka oblika - mr. sc. Ivana Koštarić Fegeš

15.

Actio pro socio i actio negatoria kao prava članova društva s ograničenom odgovornošću - Sandra Rotar

16.

Udruživanje i organizacijski oblici udruga u hrvatskom pravu - dr. sc. Dragan Zlatović

17.

Procjena vrijednosti informacija u kontekstu Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti - dr. sc. Vatroslav Zovko

18.

Nešto o neispravnosti proizvoda kao izvoru naknade štete - Dinko Jakelić

19.

Etažno vlasništvo - otvorena pitanja procjene vrijednosti objekta etažnog vlasništva i kako dalje? - Nebojša Vitez

20.

Kojim pravnim putem krenuti kod uređenja nesređenih imovinskopravnih odnosa - pojedinačnim zemljišnoknjižnim ispravnim postupkom ili tužbom radi utvrđenja prava vlasništva? - mr. sc. Dean Rahan

21.

Sudska odluka kao temelj upisa u zemljišnu knjigu - osvrt na različitu praksu sudova - Zinka Bulka

22.

Nužni nasljedni dio - trebaju li nam promjene? - dr. sc. Blanka Kačer

23.

Pravo na rad od kuće de lege lata i de lege ferenda - dr. sc. Bruno Moslavac

24.

Pojam “iznimno” u sadržaju propisa treba doista tumačiti kao iznimku (Primjeri iz upravnosudske prakse) - dr. sc. Alen Rajko

25.

Osobe s invaliditetom u novom Zakonu o socijalnoj skrbi - mr. sc. Sanja Popović

26.

Udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj - vrste, uvjeti i postupak za stjecanje statusa udomitelja - Ivica Župan