ORGANIZATOR D.O.O.


Vas poziva na


O N L I N E   R A D I O N I C U


RADNI ODNOSI U PRAKSI

 

Petak, 11. ožujka 2022. u 10 sati


Za sudjelovanje je potrebno imati računalo (laptop, tablet, mobitel)

sa solidnom internetskom vezom i dobrim zvučnikom. Detaljne

upute nakon prijave poslat ćemo Vam na mail.

 

Predavači:

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


* prezentacije predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

 

Prijavni list preuzmite ovdje


   

Teme

Darko Milković

- Praktična pitanja u pogledu sklapanja i izmjene ugovora o radu

- Menadžerski ugovori - sklapanje, prestanak i razlikovanje od ugovora o radu

- Aktualna sudska praksa o prestanku ugovora o radu

- Posebna pitanja kod otkaza ugovora o radu

- Procesni aspekti ostvarivanja prava iz radnog odnosa


Iris Gović Penić

- Aktualnosti u području zastare iz radnog odnosa

- Nova sudska praksa o uznemiravanju i zlostavljanju na radu

- Probni rad

- Ugovor o radu na određeno vrijeme

- Novine i obveze koje uvodi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti


   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com. Sudionici će, naravno, svoja pitanja moći postavljati i direktno na radionici.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901. Nakon prijave na mail ćete dobiti detaljne upute o načinu održavanja online radionice.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 860 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5202-xxx (xxx je OIB uplatitelja).

 

Prijavni list preuzmite ovdje

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.